Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

2 trường hợp công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2

Đăng lúc: 31/08/2021 (GMT+7)
100%

Hiện nay, có 2 đối tượng công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2 là công chức có trình độ thạc sĩ và công chức viên trung cấp có trình độ từ cao đẳng trở lên.

 Công chức có trình độ thạc sĩ

Công chức được nhà nước đảm bảo tiền lương tương xứng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Riêng người làm ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn… còn được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi.

Với trường hợp người đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì căn cứ xếp lương dựa vào thời gian đã công tác này. Với công chức là chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang Bộ.

Do đó, các đối tượng công chức còn lại, khi được tuyển dụng, đang trong thời gian tập sự sẽ hưởng lương tập sự với mức hưởng là 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

Tuy nhiên, nếu là công chức tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp yêu cầu vị trí việc làm thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Như vậy, công chức có bằng thạc sĩ mới được tuyển dụng sẽ hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.

Riêng 3 đối tượng dưới đây sẽ được hưởng 100% lương bậc 2 nếu có bằng thạc sĩ:

Công chức tập sự làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Công chức tập sự làm việc trong ngành, nghề độc hại, nguy hiểm.

Trước khi tuyển dụng vào công chức đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, sĩ quan công an và quân đội…

Công chức văn thư viên trung cấp có trình độ cao đẳng trở lên

Nội dung này được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV. Cụ thể:

Công chức ngạch văn thư viên trung cấp được hưởng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06. Tuy nhiên, nếu công chức có trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng vào vị trí yêu cầu là ngạch văn thư viên trung cấp thì:

Được xếp lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

Trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp (nếu có).

Căn cứ quy định này, công chức văn thư viên trung cấp nếu có trình độ từ cao đẳng trở lên thì được xếp lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu tập sự thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch này.

Như vậy, hiện tại có hai đối tượng công chức vừa được tuyển dụng đã hưởng lương bậc 2 là công chức có trình độ thạc sĩ và công chức viên trung cấp có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Theo laodong.vn