Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đăng lúc: 17/12/2021 (GMT+7)
100%

Phòng Lao động - TBXH vừa ban hành công văn về việc phối hợp Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 4133/SLĐTBXH-LĐVL, ngày 07/12/2021 của Sở Lao động - TBXH về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang (Thanh Giang Conincon.,Jsc), phòng Lao động - TBXH có ý kiến như sau:

 1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang tổ chức tuyên truyền, tuyển lao động trên địa bàn đưa đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. - Số lượng: 30 người (trong đó 15 nữ) đi làm các ngành nghề được tiếp nhận TTSKN số 2-3 theo quy định của Nhật Bản (không bao gồm ngành hộ lý).

 - 09 người (trong đó nữ 02 người) đi lao động đặc định - Sản xuất thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản.

- Nam 03 người đi lao động đặc định - Xây dựng tại Nhật Bản.

 - Nữ 01 người đi lao động đặc định - Nông nghiệp tại Nhật Bản.

Thời gian tuyển lao động: Từ 06/12/2021 đến 30/6/2022.

 2. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang phải công khai số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc và sinh hoạt, quyền lợi và các khoản chi phí người lao động phải đóng góp trước khi đi làm việc ở nước ngoài; từng quý báo cáo bằng văn bản số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, số lượng xuất cảnh, kế hoạch đưa số lao động còn lại về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đào tạo, thu tiền người lao động của Công ty; báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các vi phạm (nếu có) để kịp thời giải quyết./.

Theo Phòng  Lao động - TBXH