Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lao động, việc làm

Trách nhiệm với lao động hồi hương

Giải quyết việc làm cho lao động vừa hồi hương lúc này không chỉ là mệnh lệnh có tính chính trị, còn là tình cảm đặc biệt của quê hương.
Xem thêm

Thanh Hóa xây dựng phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong cách ly

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Phương án số 198/PA-UBND về việc đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly.
Xem thêm

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm về lao động, BHXH, đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo ...
Xem thêm
12