Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ngày 30/10/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2023.

Đăng lúc: 01/11/2023 (GMT+7)
100%

Với chủ đề: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai các nội dung sau:

Ngày 30/10/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2023.
3.jpg
Với chủ đề: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai các nội dung sau:
Chi tiết
Ke-hoach-huong-ung-Ngay-phap-luat-Viet-Nam_dungnhthoxuan-30-10-2023_07h45p24(30.10.2023_07h48p29)_signed (1).pdf