Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 26/07/2022 (GMT+7)
100%

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm công nghiệp Xuân Hoà - Thọ Hải

Xem chi tiết tại đây.
THÔNG BÁO.pdf