Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Công khai báo cáo chính sách an toàn đánh giá xã hội, tác động môi trường xã hội

Đăng lúc: 23/04/2021 (GMT+7)
100%

 

DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG KHAI

Số TT

Danh mục hồ sơ

Ký hiệu

Nội dung tệp đính kèm

1

Báo cáo đánh giá xã hội

SA

 20.06.07_PIC (Trí)_VIE_SA_TDA2 Thanh Hoa (WB8)_TV bổ sung_Clean.doc

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

ĐTM

20.06.7_PIC (Trí)_VIE_PHULUC SA_TDA2 Thanh Hóa (WB8)_TV bổ sung_Clean.docx

3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội

ESIA

 CL- Second draft ESIA-WB8_Thanh hóa_TDA2_VN_KVP2 11.08.20.doc

4

Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư

RAP

16012020 K17 RAP-WB8_Thanh hóa_TDA2 19 May.doc 

5

Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

EMDP

 Ban sua - EMDP Thanh Hoa 08.06.2020.doc

6 Phụ lục báo cáo đánh giá tác động BVMT XH    PHU LUC ESIA THANH HOA - 11.08.20.rar
7 Phụ lục báo cáo đánh giá tác động BVMT