Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân năm 2019

Đăng lúc: 15/07/2019 (GMT+7)
100%

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

 Huyện Thọ Xuân với trọng điểm là khu vực Lam Sơn - Sao Vàng đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII xác định là một trong bốn vùng kinh tế động lực làm hạt nhân phát triển lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh Thanh Hóa.Vùng huyện Thọ Xuân không những đóng vai trò quan trọng đối với của tỉnh Thanh Hóa về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn có giá trị đặc biệt cấp quốc gia về văn hóa lịch sử và an ninh - quốc phòng.

Hiện nay, sự phát triển về hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện như Cảng Hàng không Thọ Xuân, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 47, 47B, 47C, đường nối KKT Nghi Sơn, vv... đã thúc đẩy tiềm năng phát triển tại các khu vực đô thị, khu chức năng đặc thù như: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, khu Du lịch Lam Kinh, khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng,vv...; hỗ trợ tích cực việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại những khó khăn, bất cập đặc biệt đối với các vấn đề về sử dụng đất đai, môi trường và hạ tầng giữa các khu vực đô thị và nông thôn; giữa vùng Tả ngạn và Hữu ngạn sông Chu trên địa bàn Huyện. Trong đó, một trong những nguyên nhân là chưa có Quy hoạch xây dựng (QHXD) vùng huyện là cơ sở chỉ đạo thống nhất việc xây dựng phát triển HTKT, HTXH trên địa bàn.

Với lý do như trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Nhiệm vụ lập QHXD Vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 nhằm cụ thể hóa các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; gắn kết các quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng đặc thù và QHXD Nông thôn mới làm cơ sở triển khai các quy hoạch, kế hoạch hành động, thu hút đầu tư và quản lý thực hiện theo quy hoạch. Có QHXD vùng huyện được duyệt là Tiêu chí số 1 trong số các tiêu chí để công nhận Huyện Thọ Xuân là Huyện Nông thôn mới theo kế hoạch vào năm 2019.

Xem toàn bộ văn bản quyết định quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân năm 2019

Xem thêm một số hình ảnh về dự án quy hoạch

Xem thuyết minh báo cáo tóm tắt