Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2040

Đăng lúc: 01/11/2021 (GMT+7)
100%

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

 images5725732_Screenshot_37.jpg
Theo đó, Sở Xây dựng (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát địa hình; thiết kế quy hoạch và lập hồ sơ theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.
Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa