Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương

Đăng lúc: 19/07/2022 (GMT+7)
100%

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương


Theo đề nghị của sở Xây dựng tại Báo cáo Thẩm định số /SXD-QH ngày  tháng 06 năm 2022 về việc quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông đường Hồ Chí Minh (đối diện công ty Lâm sản Lam Sơn), xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, với các nội dung đính kèm sau:
 QUYÉT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH....pdf
1. Sơ đồ vị trí.pdf
2. Hiện trạng.pdf
3. Mặt bằng sử dụng đất.pdf
4. Sơ đồ kiến trúc cảnh quan.pdf
5. Chỉ giới đường đỏ.pdf
6. Cao độ nền.pdf
7. Khối lượng san nền.pdf
8. Thoát nước mưa.pdf
9. Thoát nước thải.pdf
10. Cấp nước.pdf
11. Cấp điện.pdf
12. Hạ tầng viễn thông.pdf
13. Đường dây.Đường ống kỹ thuật.pdf
Thiết kế đô thị.pdf