Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 5.923 tỷ đồng

Đăng lúc: 14/12/2020 (GMT+7)
100%

Năm 2020, mặc dù nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện Thọ Xuân đã chủ động, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và triển khai các chương trình, dự án theo kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn ước đạt 5.923 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch.

          

         

         

         

          Huyện đã chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện trên địa bàn. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng 21 công trình; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới 19 công trình. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch. Trong năm 2020 có 16 doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án sản xuất kinh doanh; 11 dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.235 tỷ đồng, quy mô diện tích 23,37ha. Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong thực hiện các chương trình, dự án; đặc biệt là công tác GPMB; giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư; triển khai và thi công các công trình theo tiến độ đề ra.                   

  Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân