Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đăng lúc: 17/04/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05-CT/TW) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị

 NỘI DUNG TỆP ĐÍNH KÈM:  34-KH-HU.pdf