Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 45 năm 2023

Đăng lúc: 30/10/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
30/10/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
09h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
07h30: Giao ban tiến độ Đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Trụ sở Ban tiếp công dân huyện
07h30: Hội nghị đối thoại với bà Đỗ Thị Hậu (chồng là ông Đỗ Viết Lành) công dân xã Xuân Trường
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h30: Làm việc với Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng về rà soát đất nông trường bàn giao.
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
13h30: Phiên họp thường kỳ tháng 10 và nghe thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề)
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ ba
31/10/2023
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
07h30: Hội nghị sơ kết triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện, xã Nam Giang, Thọ Lộc
07h30: Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về kiểm tra kết quả xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao của xã Nam Giang, Thọ Lộc
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
7h30: Làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của Công dân, gồm:
 (1). Vụ việc của ông Đỗ Huy Khương, thôn 1, Yên Lược, xã Thuận Minh.
 (2). Vụ việc của bà Trịnh Thị Hoãn và một số công dân thị trấn Thọ Xuân
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
14h00: Làm việc Ban QLDA về tiến độ chi trả GPMB đường thị trấn thọ xuân đi đô thị LSSV
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Làm việc về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công dân
Thành phần: Phó Chủ tịch có liên quan
Thứ tư
01/11/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
7h30: Làm việc với UBND huyện về giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, GPMB các dự án năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h30: Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
13h30: Dự kiến Hội nghị công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các xã, thị trấn
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ năm
02/11/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội với Công an huyện năm 2023 và triển khai, xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
7h30: Làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của Công dân, gồm:
(1). Vụ việc của ông Lê Ngọc Mai và một số công dân xã Xuân Thiên.
 (2). Vụ việc của ông Đinh Quý Văn và một số công dân xã Quảng Phú.
(3). Vụ việc của ông Lê Công Các, xã Xuân Hồng.
(4). Vụ việc của bà Trần Thị Năm, xã Xuân Phú.
(5). Vụ việc của ông Lê Trọng Quang và một số hộ dân thị trấn Thọ Xuân.
 (6). Vụ việc của ông Nguyễn Hữu Chung, xã Xuân Lập.
 (7). Vụ việc vi phạm hành lang đê và xử lý vi phạm hộ ông Đỗ Viết Lành và hộ ông Đỗ Văn Tiến (khu vực chợ Láng), Thôn 2, xã Xuân Trường.
Thành phần: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
1.Làm việc Ban QLDA về tiến độ chi trả GPMB đường thị trấn Thọ Xuân đi đô thị LSSV
2.Về các kiến nghị công dân: Thuận Minh, Xuân Lập
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
15h00: Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Hội trường tầng 3, nhà A UBND huyện
14h00: Làm việc với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao Vùng II, giai đoạn 2011-2021
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Xã Quảng Phú
14h00: Dự kiến làm việc với Đảng ủy xã Quảng Phú về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
15h30: Dự kiến Gặp mặt một số Doanh nghiệp động viên, chia sẻ nộp ngân sách
Thành phần: Chủ tịch; Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ sáu
03/11/2023
Huyện Mường Lát
Làm việc với huyện Mường Lát về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Mường Lý
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Trung tâm Hội nghị huyện
7h30: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện với cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Họp nghe báo cáo tiến độ thi công và các khó khăn vướng mắc Dự án: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 4 xã, thị trấn: Xuân Sinh, Xuân Phú, Xuân Hưng và thị trấn Sao Vàng.
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Dự kiến làm việc các siêu thị, các chủ thể có sản phẩm OCOP bàn giải pháp tiêu thu, quảng bá sản phẩm và đưa vào các siêu thị, cơ sở thương mại trong và ngoài huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Xã Xuân Lai
07h30: Dự kiến làm việc với Đảng ủy xã Xuân Lai về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
15h00: Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện KH số 93/KH-UBND về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 – 2024 và đôn đốc chỉ tiêu nước sạch tập trung trên địa bàn huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
14h00: Thẩm định hồ sơ đối với 03 thị trấn và xã Xuân Lai đạt chuẩn đô thị văn minh
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ bảy
04/11/2023
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
8h00: Làm việc Ban QLDA về tiến độ chi trả GPMB đường thị trấn thọ xuân đi đô thị LSSV
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Xã Trường Xuân
07h30: Dự kiến làm việc với Đảng ủy xã Trường Xuân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
 
Chủ nhật
05/11/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
7h30: Dự Đại hội đại biểu Hội đồng họ Lê huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
 
Tại các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (Từ ngày 05/11 đến 09/11): Đoàn công tác của huyện đi thăm, làm việc với huyện các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) nhân dịp kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn. Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải)