Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 7 năm 2023

Đăng lúc: 07/02/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
06/02/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự Lễ giao - nhận quân năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Tại xã khu Resort Sao Mai, Thọ Lâm
Làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh
14h00: Làm việc về giải pháp quản lý, điều hành giá vật liệu xây dựng trên địa bàn đảm bảo ổn định, minh bạch
Thành phần: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Dũng
Thứ ba
07/02/2023
Buổi sáng
Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
Phòng họp tầng 3, UBND tỉnh
15h00: Họp thống nhất biện pháp giải quyết đơn đề nghị của các hộ dân xã Thọ Lộc.
Thành phần: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
Tham dự hội nghị của Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Thứ tư
08/02/2023
Phòng họp tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
Tham gia hội nghị của Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy về triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm
Thành phần: Thường trực UBND huyện
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
08h00: Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện Tuần 7
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ năm
09/02/2023
Xã Xuân Sinh
08h00: Kiểm tra thực tế và làm việc cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Cảng Hàng không
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Xã Xuân Thiên
14h00: Làm việc với xã Xuân Thiên về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Dũng
Thứ sáu
10/02/2023
(Cả ngày)
Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
 
Thứ bảy
11/02/2023
Phòng họp tầng 2 cơ quan Huyện ủy
08h00: Dự kiến làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển văn hóa trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng; Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải