Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 6 năm 2023

Đăng lúc: 31/01/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
30/01/2023
Các doanh nghiệp, HTX
Thăm, chúc tết các Doanh nghiệp, các HTX trên địa bàn huyện nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Tại các xã, thị trấn
Kiểm tra công tác GPMB tại một số xã, thị trấn
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ ba
31/01/2023
Công ty Đường Lam Sơn
Làm việc về nội dung chuẩn bị lễ ra quân sản xuất đầu năm
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
08h00: Làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Các xã, thị trấn
08h00: Kiểm tra công tác sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ tư
01/02/2023
Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
08h00: Dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Nhà máy đường Lam Sơn
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
 
Thứ năm
02/02/2023
Phòng họp tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
Tham dự buổi làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
13h30: Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 02/2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ sáu
03/02/2023
Tại khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập
08h00: Dự Lễ Công bố Quyết định kết nạp Đảng viên mới nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 76 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
 
Thứ bảy
04/02/2023
  
Chủ nhật
05/02/2023