Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 53

Đăng lúc: 27/12/2022 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
26/12/2022
Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh
07h30: Dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật-TMC tỉnh
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Trung tâm Hội nghị huyện
13h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ ba
27/12/2022
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
TP Thanh Hóa
07h30: Hội nghị Tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ tỉnh năm 2022
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
14h00: Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, PCT Lý Đình Sĩ
Thứ tư
28/12/2022
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Trung tâm Hội nghị huyện Ngọc Lặc
13h30: Hội nghị đánh giá tình kết quả thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ năm
29/12/2022
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy (Cả ngày)
07h30: Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
14h00: Hội tổng kết công tác Báo chí và Trao giải Búa liềm năm 2022
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Thứ sáu
30/12/2022
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
07h30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Hội trường tầng 5, Cơ quan Sở Lao động – TB&XH
08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
14h00: Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp, THA năm 2022
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Trung tâm Hội nghị huyện
14h00: Dự kiến Hội nghị gặp mặt giáo dân tiêu biểu năm 2022
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Sở Thông tin và Truyền thông
13h30: Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hả