Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 52

Đăng lúc: 20/12/2022 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
19/12/2022
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, PCT Nguyễn Xuân Hải
Trung tâm Hội nghị huyện
14h00: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI và triển khai nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ ba
20/12/2022
Trụ sở Ban tiếp công dân huyện (Cả ngày)
07h30: Tham gia cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ T12/2022
Thành phần: PCT Thường trực Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
07h30: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, PCT Thường trực Nguyễn Hữu Dũng, PCT Lý Đình Sĩ
Xã Thọ Lâm, thị trấn Lam Sơn
08h00: Thăm, chúc mừng Giáo xứ, chức sắc chức việc và thăm hỏi bà con giáo dân nhân dịp Noen 2022
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
 
Thứ tư
21/12/2022
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
7h30: Giao ban Lãnh đạo UBND huyện
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
Kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể UBND huyện
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Sở Nông nghiệp và PTNT
14h00: Hội nghị triển khai hợp tác liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây cải củ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thành phần: PCT Thường trực Nguyễn Hữu Dũng
Thứ năm
22/12/2022
Phòng họp trực tuyến cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thành phố Thanh Hóa
07h30: Dự Hội thảo về Đề án phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
 
Thứ sáu
23/12/2022
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Gặp mặt Câu lạc bộ Lam Sơn thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
10h00: Nghe dự thảo Báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra 469 của Chính phủ
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Hội trường tầng 2, Khách sạn Phượng Hoàng 3
Dự hội thảo Đề án “Phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
14h00: Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ bảy
24/12/2022
Hội trường tầng 3, Nhà B UBND huyện
08h00: Dự kiến Hội nghị tổng kết công tác thu-chi ngân sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
 
Chủ nhật
25/12/2022