Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 50 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022)

Đăng lúc: 07/12/2022 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
05/12/2022
Hội trường tầng 3 nhà B; Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện (Cả ngày)
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
20h00: Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ ba
06/12/2022
Hội trường tầng 3 nhà B; Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện (Cả ngày)
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
16h00: Dự kiến Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
19h30: Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện tuần 50
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ tư
07/12/2022
Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh (Cả ngày)
07h30: Dự Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Các xã, thị trấn (Cả ngày)
08h00: Kiểm tra các mỏ, bãi tập kết cát trên địa bàn huyện
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa
08h00: Dự Hội nghị đánh giá công tác xây dựng và duy trì các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm năm 2022
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Công an huyện
08h00: Dự kiến Hội nghị đánh giá kết qủa thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVQNTQ trong tình hình mới
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND huyện về công tác quản lý, sử dụng tài sản công (nhà, đất) sau sáp nhập thôn, khu phố và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2021
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h30: Hội nghị công bố kết luận thanh tra dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bánh răng bừa
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Thứ năm
08/12/2022
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
07h30: Hội nghị sơ kết đợt cao điểm 45 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2022
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Dự kiến làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp và đại diện các doanh nghiệp về việc lấy phiếu khảo sát chỉ số DDCI năm 2022
Thành phần: Chủ tịch, PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
16h00: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về công tác chuẩn bị khởi công tác dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Thứ sáu
09/12/2022
Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa
Tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIX
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện (Cả ngày)
08h00: Lớp đào tạo khởi sự kinh doanh năm 2022
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Thị trấn Sao Vàng, xã Quảng Phú (cả ngày)
08h00: Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2022-2025
Thành phần: PCT Nguyễn Xuân Hải
Các xã, thị trấn
08h00: Kiểm tra các mỏ, bãi tập kết cát trên địa bàn huyện
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Các xã, thị trấn
09h00: Kiểm tra các điểm khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Sở Tài nguyên - Môi trường
14h00: Làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường về công tác thuê đất Cụm công nghiệp
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
UBND huyện Vĩnh Lộc
14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động ký kết thi đua năm 2023, Cụm Thi đua số 5 - ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hoá
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ bảy
10/12/2022
Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)
Tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIX
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Xã Xuân Sinh
08h00: Thẩm định NTM nâng cao xã Xuân Sinh với các Sở, ngành về thẩm định nông thôn mới.
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, nhà A, UBND huyện
08h00: Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp 01, 02 với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, nhà A, UBND huyện
14h00: Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch về công tác chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp 6 HĐND huyện
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Chủ nhật
11/12/2022
Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)
Tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIX
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng