Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 13 năm 2023

Đăng lúc: 20/03/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
20/03/2023
Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh
09h30: Dự Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung: Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2023; Kế hoạch phân công diễn tập khu vực phòng thủ huyện; Công tác cán bộ.
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ ba
21/03/2023
Thôn Cửa Trát, xã Xuân Phú
Kiểm tra hiện trường rà soát hệ thống thoát nước, đường ngang thuộc dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Xã Nam Giang
13h30: Làm việc với xã Nam Giang về tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Hội nghị giao ban UBND huyện nghe và cho ý kiến các nội dung theo Chương trình công tác tháng 3/2023
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện (Buổi tối)
20h00: Hội nghị giao ban UBND huyện nghe và cho ý kiến các nội dung theo Chương trình công tác tháng 3/2023
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ tư
22/03/2023
Tại xã Thọ Lâm; Công ty CP Mía đường Lam Sơn
Đi kiểm tra thực địa 27 hộ dân thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm và các khu vực đất Nông trường bàn giao về xã quản lý
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa
13h30: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
Trung tâm Hội nghị huyện
13h30: Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01, 02 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
UBND xã Thuận Minh
14h30: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở dọc sông Chu tại thôn Long Thịnh, xã Thuận Minh
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Thứ năm
23/03/2023
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (Theo Quyết định 469)
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp trực tuyến, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh
13h30: Dự Hội nghị tổng kết 15 băn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp số 1, tầng 3, Sở Công thương Thanh Hóa
14h30: Dự Hội nghị xác định rõ phương án thực hiện đầu tư đường dây 110 kV và trạm biến áp 110kV KCN Lam Sơn; tham mưu, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Làm việc với Ban quản lý dự án Trụ sở làm việc Cơ quan Huyện ủy
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện (Buổi tối)
19h45': Hội nghị giao ban UBND huyện nghe và cho ý kiến các nội dung theo Chương trình công tác tháng 3/2023
Thành phần: Chủ tịch, PCT Nguyễn Xuân Hải
Thứ sáu
24/03/2023
Trụ sở tiếp công dân huyện Thọ Xuân (Cả ngày)
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp trực tuyến tầng 2, cơ quan Huyện ủy
Hội nghị đối thoại trực tuyến toàn tỉnh giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Tầng 3, Nhà A, UBND huyện
8h00: Họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
8h00: Hội nghị chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến đấu giá đất tạo nguồn thu cho các xã, thị trấn
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Hội nghị sơ kết quý I/2023 của Ban Chỉ đạo phát triển BHYT, BHXH huyện.
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ bảy
25/03/2023
Đoàn thanh niên huyện
08h00: Chúc mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành tập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
Dự kiến Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Thị trấn Sao Vàng
Ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" tại TTSV
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải