Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 12 năm 2023

Đăng lúc: 13/03/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
13/03/2023
Phòng họp tầng 2, Trụ sở cơ quan UBND tỉnh
08h00: Dự hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 13 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Công ty CP Mía đường Lam Sơn
08h00: Làm việc với Công ty CP Mía đường Lam Sơn
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
Dự kiến làm việc với Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
13h30: Làm việc với Ban quản lý dự án Trụ sở làm việc Cơ quan Huyện ủy
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Hội nghị giao ban UBND huyện tuần 12, nghe và cho ý kiến các nội dung theo Chương trình công tác tháng 3/2023
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ ba
14/03/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung: Phương án chuyển đổi đất lúa, giai đoạn 2021-2030; nội dung, chương trình làm việc với BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và Sở Tài nguyên về dự án hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
07h30: Họp Ban tổ chức giải chạy việt dã thanh thiếu niên năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
10h00: Họp giải quyết vướng mắc đến Dự án trụ sở BHXH
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
13h30: Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNN GDTX huyện về Kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Làm việc với Sở nghiệp và PTNT về phát triển vùng bưởi Luận văn đến năm 2027
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ tư
15/03/2023
Trụ sở Ban tiếp công dân huyện (Cả ngày)
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
xã Thọ Lâm
Hội nghị tiếp công dân và đối thoại với các hộ dân xã Thọ Lâm
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, PCT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển"
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Hội nghị tập huấn trực tuyến báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
08h00: Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp huyện về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 3
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Hội nghị làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghị Sơn, Sở TNMT và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Thành phần: Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ năm
16/03/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện nghe và cho ý kiến một số nội dung
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp tầng 4, cơ quan Huyện ủy
Dự kiến ra mắt trang thông tin điện tử Thoxuan.vn
Thành phần: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
08h00: Hội nghị nghe: (1) Báo cáo tiến độ đấu giá đất ở hết tháng 3/2023; (2) Báo cáo vị trí quy hoạch tái định cư các tuyến đường và tiến độ thực hiện; (3) nghe và cho ý kiến về một số khó khăn, vướng mắc đến dự án đường nối 3 Quốc lộ; .
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Làm việc với Công ty Phú Gia về việc di chuyển trại bò tại thị trấn Thọ Xuân
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
Sở Xây dựng
14h00: Làm việc với Sở Xây dựng về: (1) Quy hoạch đô thị Phố Đầm, xã Xuân Thiên; (2) Quy hoạch Trung tâm hành chính công của huyện; (3) Công sở thị trấn Thọ Xuân.
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
13h30: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung: Phương án bố trí, trưng bầy trong nhà truyền thống huyện; Quy hoạch nâng cấp Đền thờ Lê Hoàn; nâng cấp, cải tạo phục hồi Nền sinh thánh; bổ sung các hạng mục Đền bà Phạm Thị Ngọc Trần, xã Xuân Hòa
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện (Tối)
Dự kiến: Hội nghị lãnh đạo UBND huyện nghe và cho ý kiến về một số nội: Báo cáo Kế hoạch thực hiện các chính sách năm 2023; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; Báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn trong việc liên kết sản xuất 500 ha lúa theo hướng hữu cơ; Báo cáo Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ sáu
17/03/2023
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thị trấn Thọ Xuân
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự kiến sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo Kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và một số nội dung tham vấn lãnh đạo Sở
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh Thanh Hóa
07h30: Dự Hội nghị Nghe báo cáo về đề nghị điều chỉnh Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 và Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng bàn giao về địa phương quản lý
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Hội nghị lãnh đạo UBND huyện nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn;
 Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị giai đoạn 2021 - 2025.
Thành phần: Chủ tịch, Phó chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
14h00: Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ bảy
18/03/2023
Trung tâm VHTT-TT-TT&DL
07h30: Khai mạc giải thi chạy Việt dã giải Thanh, Thiếu niên huyện Thọ Xuân lần thứ XXIII gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
Thành phần: Chủ tịch; Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
13h30: Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện
Thành phần: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện
Chủ nhật
19/03/2023
UBND xã Xuân Sinh
07h30: Dự Hội nghị công bố quyết định công nhận xã Xuân Sinh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Thành phần: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện