Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 10 năm 2023

Đăng lúc: 28/02/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
27/02/2023
Phòng Họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
07h30: Hội nghị giao ban UBND huyện tuần 10, nghe và cho ý kiến các nội dung theo Chương trình công tác tháng 02
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
13h30: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
14h00: Làm việc về phương án cấp điện, cấp nước cho Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng Họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Làm việc với các phòng, ngành, các xã, thị trấn về tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân theo các Kết luận của Chủ tịch UBND huyện; Nghe báo cáo việc trưng dụng đất để phục vụ diễn tập phòng thủ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ ba
28/02/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
08h00: Dự Hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Phòng Họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Hội nghị nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất và kết quả đối thoại với 27 hộ dân thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng; PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Kho bạc Nhà nước tỉnh (điểm cầu tỉnh Thanh Hóa)
7h45: Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Trung tâm Hội nghị huyện
14h00: Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ tư
01/03/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Làm việc với một số đơn vị về hoạt động tôn giáo.
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hoá
08h00: Tham dự Hội nghị xúc tiến du lịch Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2023 Chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, nhà A, UBND huyện
08h00: Nghe báo cáo giải quyết đề xuất của thị trấn Lam Sơn; Giải phóng thêm nhà HTX khu di tích Lam Kinh; Tiến độ đấu giá, hoàn thiện hạ tầng các quy hoạch; Bệnh viện tư nhân; Khu công sở; Đề án vị trí việc làm của BQLDA giai đoạn 2023-2025
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Trung tâm NCKN dịch vụ Giống cây trồng
08h00: Làm việc với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa về Chương trình phối hợp năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
13h30: Làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch một số nội dung về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ năm
02/03/2023
Phòng Họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Dự kiến Phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 02/2023
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
UBND huyện
08h00: Làm việc với công ty du lịch Lê Gia về việc khai thác du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp Tầng 3 UBND tỉnh
14h00: Họp Hội đồng thẩm định giá đất
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, nhà A, UBND huyện
Hội nghị lãnh đạo UBND huyện nghe báo cáo tình hình cấp GCN QSD đất tại một số xã trên địa bàn
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng; PCT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, nhà B, UBND huyện
14h00: Nghe báo cáo phương án tái định cư các tuyến đường mới đi 2 Quốc lộ; Tiến độ GPMB tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Cảng hàng không; Tiếp độ quy hoạch các dự án năm 2023; Vướng mắc cụm công nghiệp Xuân Lai
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Làm việc với Sở Văn hóa thể thao và du lịch một số nội dung về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch, PCT Nguyễn Xuân Hải
Thứ sáu
03/03/2023
Phòng họp trực tuyến tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, nhà A, UBND huyện
08h00: Nghe báo cáo về vấn đề xử lý tài sản công; 02 Kế hoạch của phòng KTHT để thống nhất ký ban hành; Hồ sơ quyết toán Cầu Kè
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp Tầng 2 UBND tỉnh
13h30: Hội nghị báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp Tầng 3 UBND tỉnh
 13h30: Hội nghị Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp Tầng 3, Nhà B UBND huyện
14h00: Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Thứ bảy
04/03/2023
Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân
08h00: Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện