Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 01 năm 2023

Đăng lúc: 04/01/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
02/01/2023
Cả ngày
Nghỉ Tết dương lịch 2023
 
Thứ ba
03/01/2023
Công sở thị trấn Lam Sơn
09h00: Dự Lễ ra quân thu phí môn bài năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Công sở thị trấn Thọ Xuân
09h00: Dự Lễ ra quân thu phí môn bài năm 2023
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Công sở thị trấn Sao Vàng
09h00: Dự Lễ ra quân thu phí môn bài năm 2023
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, nhà A UBND huyện
14h00: Giao ban lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ tư
04/01/2023
Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh
07h30: Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: PCT Lý Đình Sĩ
Công an huyện
08h30: Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
 
Thứ năm
05/01/2023
 Trung tâm Hội nghị huyện
14h00” Hội nghị gặp mặt cốt cán tôn giáo tiêu biểu năm 2022
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, PCT Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
14h00: Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ sáu
06/01/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh
08h00: Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2022 của ngành Thanh tra Thanh Hóa
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
14h00: Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ bảy
07/01/2023
Hội trường tầng 4 cơ quan Huyện ủy
09h00: Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
 
Chủ nhật
08/01/2023