Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch công tác của UBND huyện và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 20

Đăng lúc: 08/05/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
08/05/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Hội nghị giao ban UBND huyện tuần 20, nghe và cho ý kiến một số nội dung:
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 19, nhiệm vụ tuần 20 năm 2023.
2. Nghe báo cáo vướng mắc công tác đấu giá đất
3. Nghe tiến độ đầu tư, tiến độ thu tiền, các vướng mắc của mặt bằng đấu giá theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 299.
4. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công cụm Công nghiệp Xuân Lai.
5. Nghe Đề cương clip "Thọ Xuân xây dựng thị xã".
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ ba
09/05/2023
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
07h30: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Xã Xuân Minh, Xã Thọ Hải
14h00: Kiểm tra tiến độ Kế hoạch 60 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm tại xã Xuân Minh, Thọ Hải
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
14h: - Họp Hội đồng giá cụ thể;
 - Nghe tiến độ triển khai các dự án hạ tầng tại các xã, thị trấn trên địa bàn
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
1. Họp chỉ đạo dứt điểm các việc chậm tiến độ theo kết luận của Chủ tịch, kết luận Thường trực HU, Ban Thường vụ thuộc khối Kinh tế .
2. Nghe đôn đốc tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư 2023.
3. Nghe đôn đốc tiến độ Quy hoạch
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ tư
10/05/2023
Xã Nam Giang, xã Thọ Lộc
07h30: Tham gia cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ Kế hoạch 60 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 5 Công an huyện
08h00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"
Thành phần: P. Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Nghe báo cáo tính toán số liệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Xã Tây Hồ
14h00: Làm việc với xã Tây Hồ về tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Xã Xuân Hồng
14h00: Kiểm tra tiến độ Kế hoạch 60 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm tại xã Xuân Hồng
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
14h00: Họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quý I năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
1. Họp chỉ đạo dứt điểm các việc chậm tiến độ theo kết luận của Chủ tịch, kết luận Thường trực HU, Ban Thường vụ thuộc khối Văn Hóa-Xã hội .
2. Nghe đôn đốc tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư 2023.
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ năm
11/05/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Huyện ủy
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
9h00: Hội nghị triển khai kế hoạch đo đạc tại 3 đơn vị;
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
14h00: Hội nghị tổng kết Lễ hội Lê Hoàn
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Hội trường UBND huyện
14h00: Hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3 UBND tỉnh
14h00: Họp Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
1. Họp chỉ đạo dứt điểm các việc chậm tiến độ theo kết luận của Chủ tịch, kết luận Thường trực HU, Ban Thường vụ thuộc khối Nông nghiệp – TNMT – Tiếp dân.
2. Nghe đôn đốc tiến độ dự án chuẩn bị đầu tư 2023.
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ sáu
12/05/2023
Huyện Thiệu Hóa
07h30: Dự Lễ dâng hương 701 năm Ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu (23/3 Âm lịch) và Khai mạc hội chợ sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa 2023
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Làm việc với 10 xã đã đạt Nông thôn mới nâng cao và 12 xã NTM theo Bộ tiêu chí cũ để hoàn thiện theo tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thị trấn Sao Vàng
07h30: Kiểm tra thực tế và làm việc với thị trấn về xây dựng đô thị văn minh
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Các xã, thị trấn Vùng I
07h30: Kiểm tra thực tế và làm việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
14h00: Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Làm việc với 02 xã Xuân Bái; Thọ Hải về xây dựng xã ATTP nâng cao
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ bảy
13/05/2023
Đồng Tháp, Long An và Đồng Nai
Dự kiến: Tham gia Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đi thực tế học tập kinh nghiệm Chương trình xây dựng NTM tại các tỉnh: Đồng Tháp, Long An và Đồng Nai
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
Nghe Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Thành phần: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch
Thị trấn Thọ Xuân
07h30: Kiểm tra thực tế và làm việc với thị trấn về xây dựng đô thị văn minh
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải