Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 26 (từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2023)

Đăng lúc: 19/06/2023 (GMT+7)
100%

 NỘI DUNG TỆP ĐÍNH KÈM:   Lịch tuần 26.pdf