Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025

Đăng lúc: 22/06/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, UBND huyện Thọ Xuân ban hành kế hoạch số 114/KH-UBND về phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện nhằm phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng người dân, giảm nhẹ thiệt hại về cơ sở vật chất, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Nội dung kế hoạch đề cập đến công tác phòng ngừa; kế hoạch ứng phó, tổ chức khắc phục hậu quả đồng thời phân công nhiệm vụ các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; xây dựng cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, chế độ hội họp của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

   xem chi tiết Kế hoạch tại đây                    

Nguyễn Định