Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Chương trình, kế hoạch

Đăng lúc: 23/02/2021 (GMT+7)
100%

MỤC LỤC

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH, HUYỆN, HĐND, UBND HUYỆN VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT

Ký hiệu văn bản

Trích yếu

Ngày tháng

Đơn vị ban hành

Nội dung tệp đính kèm

1

01/QĐ-UBND

V/v Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021

01/01/2021

UBND tỉnh

d01.PDF_signed.pdf 

2

02/QĐ-UBND

V/v ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa

01/01/2021

UBND tỉnh


d02.PDF_signed.pdf 

3

01-NQ/HU

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2021

10/12/2020

Huyện ủy Thọ Xuân01-NQ-HU.pdf 

4

108-CV/HU

Thống nhất bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

08/01/2021

Huyện ủy Thọ Xuân


108-CV-HU.pdf 

5

09-CTr/HU

Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

22/12/2020

Huyện ủy Thọ Xuân


09-Ctr-HU.pdf 

6

166/NQ-HĐND

Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021

16/12/2020

HĐND huyện


NQ.166.pdf
 

7

04/HĐND-VP

Thống nhất chủ trương bổ sung và điều chỉnh một số các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021

08/01/2021

HĐND huyện

 
HDND.04.pdf 

8

62/QĐ-UBND

V/v Ban hành chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện

15/01/2021

UBND huyện


QD.62.pdf
 

9

211/QĐ-UBND

V/v Phân công các đồng chí Thường trực UBND huyện phụ trách chỉ đạo các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

05/02/2021

UBND huyện


q.211.pdf

PL.Q211.pdf 

 10

67/QĐ-UBND

V/v Ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021

18/01/2021

UBND huyệnKH.67.pdf
 

PHU LUC.rar