Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 18/05/2021 (GMT+7)
100%

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ THỊ TRẤN NĂM 2021

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

UBND TT Thọ Xuân

 

 

 

Đỗ Kim Thọ

Bí thư Đảng ủy

02378669102

 

Nguyễn Hữu Tấn

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0799153628

 

Ngô Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0936084944

 

Đặng Ngọc Sơn

P.Chủ tịch HĐND

0912448798

 

Lê Ngọc Hòa

Chủ tịch UB MTTQ

0852635566

 

Trương Minh Hải

P.Chủ tịch UBND

0368606559

 

Thái Xuân Kiên

P.Chủ tịch UBND

0915246262

 

Lê Khắc Hà

Trưởng Công an

0982148246

 

Lê Quốc Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0945651686

 

Hoàng Thị Dung

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0904707985

 

Hồ Sỹ Nguyến

Văn phòng-Thống kê

0934416804

2

UBND xã Xuân hồng

 

 

 

Trần Văn Sáu

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0979108966

 

Đỗ Văn Tiến

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0787071345

 

Lê Ngọc Long

Chủ tịch UBND

0968012256

 

Lê Bá Ngọc

P.Chủ tịch HĐND

0347585878

 

Đỗ Văn Hưng

Chủ tịch UB MTTQ

0972903858

 

Trịnh Vinh Hợp

P.Chủ tịch UBND

0901713567

 

Lê Bá Oánh

P.Chủ tịch UBND

0372285226

 

Hoàng Công An

Trưởng Công an

0976760000

 

Lục Đình Hoàn

Chỉ huy trưởng Quân sự

0946034586

 

Lê Văn Quỳnh

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0901713566

 

Lý Văn Xuân

Văn phòng-Thống kê

0968518848

3

UBND Xã Thọ Lộc

 

 

 

Lê Công Thịnh

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0915758235

 

Lê Thị Thủy

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0985261271

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

Lê Văn Tới

P.Chủ tịch HĐND

0975161920

 

 

Chủ tịch UB MTTQ

 

 

Lê Hữu Vinh

P.Chủ tịch UBND

0977132189

 

Nguyễn Đức Cường

Trưởng Công an

0943555261

 

Lê Sỹ Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0353484204

 

 

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 

Lê Thị Thực

Văn phòng-Thống kê

0393414888

4

UBND xã Xuân Tín

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy

 

 

Nguyễn Văn Công

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0974395533

 

Nguyễn Văn Đàn

Chủ tịch UBND

0378797368

 

Trịnh Duy Mạnh

P.Chủ tịch HĐND

0949643566

 

Trịnh Thị Sen

Chủ tịch UB MTTQ

0942096780

 

Nguyễn Xuân Định

P.Chủ tịch UBND

0868413566

 

Lê Mạnh Tấn

Trưởng Công an

0972559242

 

Lê Văn Thuận

Chỉ huy trưởng Quân sự

0979657816

 

Nguyễn Ngọc Thủy

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0979558089

 

Lê Thị Nguyên

Văn phòng-Thống kê

0979889038

5

UBND xã Thọ Lâm

 

 

 

Lưu Đình Huynh

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0912628196

 

Nguyễn Văn Thoa

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0904737689

 

Lê Minh Tuấn

Chủ tịch UBND

0346566886

 

Hoàng Quốc Hưng

P.Chủ tịch HĐND

0942789011

 

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UB MTTQ

0383785398

 

Lê Xuân Sự

P.Chủ tịch UBND

0967165586

 

Đỗ Thế Tuân

Trưởng Công an

0931361315

 

Lê Đồng Tiến

Chỉ huy trưởng Quân sự

0362905662

 

Lê Thế Dũng

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0395607278

 

Ngô Thị Tuyết

Văn phòng-Thống kê

0942789015

6

UBND xã Xuân Lai

 

 

 

Lê Văn Sâm

Bí thư Đảng ủy

0919006268

 

Lê Thị Thúy

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0973032305

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

 

P.Chủ tịch HĐND

 

 

Hoàng Đình Hùng

Chủ tịch UB MTTQ

0988400281

 

Nguyễn Ngọc Uyên

P.Chủ tịch UBND

0983581826

 

Đỗ Văn Hiền

Trưởng Công an

0979923998

 

Hà Duyên Lợi

Chỉ huy trưởng Quân sự

0969896858

 

Hoàng Đình Sự

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0945957133

 

Hà Thị Lụa

Văn phòng-Thống kê

0914913819

7

UBND xã Thọ Hải

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy

 

 

Mai Đình Cường

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0799123689

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

Lê Thị Anh

P.Chủ tịch HĐND

0919586313

 

Lê Văn Sỹ

Chủ tịch UB MTTQ

0978348599

 

Vũ Trung Dũng

P.Chủ tịch UBND

02373608113

 

Lê Quyết Thắng

Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Văn Kiên

Chỉ huy trưởng Quân sự

0975370218

 

Nguyễn Xuân Quý

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0989377287

 

Nguyễn Thế Vũ

Văn phòng-Thống kê

0985375333

8

UBND xã Xuân Giang

 

 

 

Lê Văn Chế

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0932217389

 

Hà Đình Thuần

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0787076868

 

Ngô Văn Quyền

Chủ tịch UBND

0988862843

 

Lê Văn Sơn

P.Chủ tịch HĐND

0934508350

 

Lê Văn Tùng

Chủ tịch UB MTTQ

0974166924

 

Nguyễn Văn Thành

P.Chủ tịch UBND

0904963482

 

Lê Ngọc Thành

Trưởng Công an

0945112456

 

Lê Văn Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0934491687

 

Lê Thị Thúy

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0945572585

 

Trương Tiến Công

Văn phòng-Thống kê

0934604486

9

UBND xã Thuận Minh

 

 

 

Trần Văn Lực

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0373605034

 

Phạm Văn Quyết

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0917239686

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

Vũ Đình Tám

P.Chủ tịch HĐND

0369372868

 

Nguyễn Thị Khuyên

Chủ tịch UB MTTQ

0985171849

 

Nguyễn Bá Vụ

P.Chủ tịch UBND

0972512548

 

Đỗ Văn Tú

Trưởng Công an

0947304326

 

Hoàng Anh Tuấn

Chỉ huy trưởng Quân sự

0984359728

 

Lê Văn Chương

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0392537102

 

Lê Hùng Cường

Văn phòng-Thống kê

0918051180

10

UBND xã Quảng Phú

 

 

 

Trịnh Duy Tình

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0966200156

 

Lê Bá Tuấn

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0968645386

 

Bùi Minh Ngọc

Chủ tịch UBND

0916139123

 

Nguyễn Đình Hưng

P.Chủ tịch HĐND

0393646456

 

Phạm Văn Thực

Chủ tịch UB MTTQ

0378682675

 

Phạm Hải Giang

P.Chủ tịch UBND

0776276188

 

Nguyễn Mậu Định

Trưởng Công an

0914337131

 

Tạ Chính Nghĩa

Chỉ huy trưởng Quân sự

0979914970

 

Phạm Văn Thanh

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0936283228

 

Vũ Văn Kiên

Văn phòng-Thống kê

0986604115

11

UBND xã Bắc Lương

 

 

 

Lê Đôn Bắc

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0986223098

 

Lê Bá Khánh

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0393550646

 

Lê Văn Hoàn

Chủ tịch UBND

0945680678

 

Lê Thị Thảo

P.Chủ tịch HĐND

0974171671

 

 

Chủ tịch UB MTTQ

 

 

Lê Đình Đạo

P.Chủ tịch UBND

0934405188

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng Công an

0914266862

 

Lê Văn Thanh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0982475376

 

 

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 

Nguyễn Thị Hòa

Văn phòng-Thống kê

0384970915

12

UBND xã Xuân Phú

 

 

 

Phan Văn Điệp

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0967818188

 

Bùi Văn Hoàng

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0977175232

 

Phạm Văn Niên

Chủ tịch UBND

0828420678

 

Ngân Thị Phương

P.Chủ tịch HĐND

0327539138

 

Phạm Trọng Tài

Chủ tịch UB MTTQ

0347134888

 

Ngô Khắc Giang

P.Chủ tịch UBND

0983797891

 

Lê Đỉnh Thiết

Trưởng Công an

0936762666

 

Bùi Công Nam

Chỉ huy trưởng Quân sự

0962059236

 

Phạm Văn Toán

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0328585856

 

Trịnh Minh Tuân

Văn phòng-Thống kê

0978846555

13

UBND xã Xuân Hòa

 

 

 

Lê Bá Thu

Bí thư Đảng ủy

09873632505

 

Đỗ Thị Hường

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0353184139

 

Hoàng Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0333324602

 

Đỗ Xuân Hải

P.Chủ tịch HĐND

0978226256

 

Lê Văn Bình

Chủ tịch UB MTTQ

0392835234

 

Trịnh Đình Tuấn

P.Chủ tịch UBND

0388720868

 

Phạm Văn Thành

Trưởng Công an

0982860518

 

Đỗ Xuân Thắng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0978214188

 

Hoàng Thị Huế

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0987941712

 

Bùi Thị Tới

Văn phòng-Thống kê

0355640619

14

UBND xã Xuân Trường

 

 

 

Mai Thị Mùi

Bí thư Đảng ủy

0912538252

 

Đỗ Ngọc Bình

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0366166160

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

Đỗ Văn Hoan

P.Chủ tịch HĐND

0904972886

 

Đỗ Xuân Dũng

Chủ tịch UB MTTQ

0889347199

 

Bùi Văn Hùng

P.Chủ tịch UBND

0936320916

 

Lê Cao Cường

Trưởng Công an

0916354502

 

Đỗ Trọng Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0949264388

 

Đỗ Văn Đạo

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0944739839

 

Đỗ Văn Chính

Văn phòng-Thống kê

0949119226

15

UBND xã Xuân Lập

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy

0934231178

 

Đỗ Văn Hoàng

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0988481442

 

Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND

0915363583

 

Phạm Văn Nhất

P.Chủ tịch HĐND

0397849833

 

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UB MTTQ

0389629044

 

Đỗ Văn Đạo

P.Chủ tịch UBND

0969683982

 

Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng Công an

0975986702

 

Kiều Văn Đức

Chỉ huy trưởng Quân sự

0974417424

 

Lê Thị Ánh

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0986391238

 

Lê Duy Thái

Văn phòng-Thống kê

0389951980

16

UBND xã Xuân Minh

 

 

 

Trịnh Bá Lập

Bí thư Đảng ủy

0978714026

 

Đỗ Huy Hùng

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0947815979

 

Võ Văn Quang

Chủ tịch UBND

0934506562

 

 

P.Chủ tịch HĐND

 

 

Trịnh Ngọc Liên

Chủ tịch UB MTTQ

0915279265

 

Trịnh Văn Toàn

P.Chủ tịch UBND

0918492868

 

Hồ Ngọc Anh

Trưởng Công an

0969818567

 

Đỗ Quốc Đạt

Chỉ huy trưởng Quân sự

0904927837

 

Trần Ngọc Hòa

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0934606440

 

Trịnh Xuân Hùng

Văn phòng-Thống kê

0888260789

17

UBND xã Xuân Bái

 

 

 

Lê Văn Toàn

Bí thư Đảng ủy

0399098457

 

Đỗ Văn Vui

P.Bí thư Thường trực

0975703325

 

Phạm Ngọc Tới

Chủ tịch UBND

0977222962

 

Lê Văn Tý

P.Chủ tịch HĐND

0906166441

 

Lương Xuân Lai

Chủ tịch UB MTTQ

0988728917

 

Nguyễn Xuân Hải

P.Chủ tịch UBND

0978790259

 

Nguyễn Cao Quyết

Trưởng Công an

0898622486

 

Lê Văn Thanh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0345512809

 

Lê Văn Tuấn

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0972323885

 

Lê Thị Thu

Văn phòng-Thống kê

0393706219

18

UBND TT Lam Sơn

 

 

 

Phạm Thanh Tùng

Bí thư Đảng ủy

02378669156

 

Ngô Thành Nguyên

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0766085425

 

Trịnh Hữu Thảo

Chủ tịch UBND

0906191069

 

Lê Minh Đức

P.Chủ tịch HĐND

0949000752

 

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch UB MTTQ

0984387927

 

Trịnh Việt Trung

P.Chủ tịch UBND

0364826948

 

Nguyễn Thị Nụ

P.Chủ tịch UBND

0906189332

 

Nguyễn Hữu Hiếu

Trưởng Công an

0914379636

 

Trần VĂn Lục

Chỉ huy trưởng Quân sự

0974149089

 

Lê Văn Tú

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0986161119

 

Đào Ngọc Thành

Văn phòng-Thống kê

0934419263

19

UBND xã Xuân Sinh

 

 

 

Đỗ Viết Hùng

Bí thư Đảng ủy

0973529898

 

Nguyễn Văn Chung

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0904804716

 

 

Chủ tịch UBND

 

 

Nguyễn Như Thức

P.Chủ tịch HĐND

0386787888

 

Lê Thị Hằng

Chủ tịch UB MTTQ

0976186618

 

Lê Đức Dũng

P.Chủ tịch UBND

0989489072

 

Lê Văn Tuân

P.Chủ tịch UBND

0914411162

 

Trần Văn Tuấn

Trưởng Công an

0919608505

 

Đào Văn Hưng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0967613028

 

Lê Thị Hạnh

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0918705688

 

Lê Thị Hưng

Văn phòng-Thống kê

0974388196

20

UBND xã Xuân Trường

 

 

 

Trịnh Bá Hậu

Bí thư Đảng ủy

02373605340

 

Đỗ Hùng Sơn

P.Bí thư Thường trực

0978923639

 

Nguyễn Văn Trường

Chủ tịch HĐND

0913806093

 

Nguyễn Quang Hà

Chủ tịch UBND

0859526138

 

Nguyễn Thị Hạnh

P.Chủ tịch HĐND

0399753357

 

Lưu Xuân Mạnh

Chủ tịch UB MTTQ

0949156752

 

Hoàng Sĩ Sơn

P.Chủ tịch UBND

0936553736

 

Trịnh Bá Hiền

P.Chủ tịch UBND

0912216933

 

Trịnh Văn Quân

Trưởng Công an

0359141838

 

Nguyễn Xuân Hưng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0362369736

 

Nguyễn Quang Lĩnh

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0858934643

 

Trịnh Thùy Dung

Văn phòng-Thống kê

0974070759

21

UBND xã Xã Thọ Diên

 

 

 

Trịnh Vinh Mười

Bí thư Đảng ủy

0934214457

 

Ngô Thị Hằng

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0943496296

 

Lê Văn Chức

Chủ tịch UBND

0763043755

 

Hoàng Minh Năm

P.Chủ tịch HĐND

0912539467

 

Thiều Thị Duy

Chủ tịch UB MTTQ

0943457998

 

 

P.Chủ tịch UBND

 

 

Đỗ Hùng Phi

Trưởng Công an

0975876494

 

Trịnh Xuân Hà

Chỉ huy trưởng Quân sự

0985237484

 

Nguyễn Duy Hân

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0376926000

 

Lê Văn Cường

Văn phòng-Thống kê

0979274374

22

UBND xã Tây Hồ

 

 

 

Nguyễn Khắc Trung

Bí thư Đảng ủy

0974295560

 

Hoàng Văn Lâm

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0936410468

 

Lê Xuân Trường

Chủ tịch UBND

0914890086

 

Phùng Xuân Lợi

P.Chủ tịch HĐND

0945976099

 

Đinh Văn Hùng

Chủ tịch UB MTTQ

0948579969

 

Lê Đình Tú

P.Chủ tịch UBND

0824777567

 

Lê Xuân Hà

Trưởng Công an

0945767797

 

Trịnh Văn Quang

Chỉ huy trưởng Quân sự

0986794556

 

Lê Tiến Thành

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0397663214

 

Hà Huy Hạnh

Văn phòng-Thống kê

0947218689

23

UBND TT Sao Vàng

 

 

 

Lê Văn Định

Bí thư Đảng ủy

0988371615

 

Cao Văn Xuân

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0985362116

 

Lê Xuân Bàn

Chủ tịch UBND

0965317819

 

Đinh Ngọc Bình

P.Chủ tịch HĐND

0963092259

 

Trịnh Thị Đào

Chủ tịch UB MTTQ

0796092874

 

Bùi Trọng Toàn

P.Chủ tịch UBND

0982170120

 

Mạc Văn Tỉnh

P.Chủ tịch UBND

0976669596

 

Nguyễn Hải Hưng

Trưởng Công an

0948316678

 

Phạm Văn Dũng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0375521588

 

Lê Văn Tiến

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0932215569

 

Trần Quảng Nam

Văn phòng-Thống kê

0948596176

24

UBND xã Thọ Lập

 

 

 

Lê Văn Lực

Bí thư Đảng ủy

0948378036

 

Phan Văn Chuyền

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0868632472

 

Lê Minh Thuấn

Chủ tịch UBND

0946250675

 

Lưu Xuân Nguyên

P.Chủ tịch HĐND

0984045395

 

Nguyễn Minh Thứ

Chủ tịch UB MTTQ

0827165789

 

Nguyễn Văn Đức

P.Chủ tịch UBND

0907538789

 

Ngô Tùng Lâm

Trưởng Công an

 

 

Lê Minh Tấn

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

 

Vũ Xuân Tuấn

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 

Trần Thị Minh

Văn phòng-Thống kê

0975083382

25

UBND xã Thọ Xương

 

 

 

Nguyễn Văn Tú

Bí thư Đảng ủy

0949087981

 

Ngô Văn Hà

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0374955996

 

Phạm Đình Lực

Chủ tịch UBND

0942789044

 

Nguyễn Văn Hùng

P.Chủ tịch HĐND

0934948555

 

Trần Văn Hảo

Chủ tịch UB MTTQ

0949125223

 

Lê Ngọc Trung

P.Chủ tịch UBND

0985705181

 

Cao Minh Quang

Trưởng Công an

0823588888

 

Nguyễn Mạnh Tường

Chỉ huy trưởng Quân sự

0383359702

 

Hà Thanh Vương

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0977041678

 

Nguyễn Văn Thiều

Văn phòng-Thống kê

0904969434

26

UBND xã Xuân Thiên

 

 

 

Phan Thanh Dũng

Bí thư Đảng ủy

0983620456

 

Nguyễn Văn Tú

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0977629633

 

Trịnh Bá Hiền

Chủ tịch UBND

0912216933

 

Hoàng Văn Phú

P.Chủ tịch HĐND

0947023136

 

Nguyễn Duy Đào

Chủ tịch UB MTTQ

0383152636

 

Ngô Doãn Luyến

P.Chủ tịch UBND

0987404251

 

Lê Ngọc Hưng

Trưởng Công an

0899163222

 

Lê Trường Giang

Chỉ huy trưởng Quân sự

0972983249

 

Trịnh Ngọc Dương

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0327631272

 

Trần T.Thanh Tâm

Văn phòng-Thống kê

0968271286

27

UBND xã Xuân Phong

 

 

 

Lê Duy Tiến

Bí thư Đảng ủy

0948410372

 

Trần Văn Đạo

P.Bí thư TT- C.Tịch HĐND

0965727189

 

Lê Viết Thể

Chủ tịch UBND

0915246127

 

Hoàng Huy Nghĩa

P.Chủ tịch HĐND

0975703442

 

Trần Văn Biểu

Chủ tịch UB MTTQ

0388728460

 

Hoàng Văn Biên

P.Chủ tịch UBND

0919034786

 

Nguyễn Doãn Vũ Anh

Trưởng Công an

0949903784

 

Phạm Như Hòa

Chỉ huy trưởng Quân sự

0979309089

 

Phạm Thị Phương

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0984914070

 

Lê Thị Dung

Văn phòng-Thống kê

0913160636

28

UBND xã Nam Giang

 

 

 

Lê Văn Niệm

B.thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND

0915666236

 

Lê Văn Nam

Phó Bí thư T.Trực Đảng ủy

0379356234

 

Lê Văn Sơn

P.Chủ tịch HĐND

0985261179

 

Lê Thị Tám

Chủ tịch UB MTTQ

0974688326

 

Ngô Xuân Đức

P.Chủ tịch UBND

0386366122

 

Nguyễn Hoàng Long

Trưởng Công an

0917203888

 

Lê Sỹ Ngọc

Chỉ huy trưởng Quân sự

0348678648

 

Lê Công Thảo

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0989435381

 

Lê Thị Hoa

Văn phòng-Thống kê

0392599614

29

UBND xã Xuân Hưng

 

 

 

Lê Văn Tập

Bí thư Đảng ủy-C.Tịch HĐND

0368611808

 

Ngô Thị Tố Nga

P.Bí thư Thường trực Đảng ủy

0943728868

 

Vũ Đình Đông

Chủ tịch UBND

0931365118

 

Phùng Đình Thiện

P.Chủ tịch HĐND

0362909974

 

Nguyễn Thị Bích

Chủ tịch UB MTTQ

0974480279

 

Đỗ Mạnh Hùng

P.Chủ tịch UBND

0963980678

 

Trịnh Quốc Thành

Trưởng Công an

0983393613

 

Nguyễn Văn Thanh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0962619681

 

Nguyễn Thị Hiền

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0336123996

 

Lê Thị Hoà

Văn phòng-Thống kê

0973409720

30

UBND xã Phú Xuân

 

 

 

Trịnh Đình Bình

Bí thư Đảng ủy

0915756707

 

Trịnh Công Thảo

P.Bí thư Thường trực

0987485097

 

Vũ Đình Nam

Chủ tịch UBND

0776272252

 

Trịnh Thị Hà

P.Chủ tịch HĐND

0985565131

 

Trịnh Ngọc Hà

Chủ tịch UB MTTQ

0948410657

 

Lê Xuân Hùng

P.Chủ tịch UBND

0916042371

 

Bùi Minh Tâm

Trưởng Công an

0916949050

 

Đinh Viết Sinh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0916018678

 

Lê Đình Toàn

P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0966796358

 

Phan Thị Hoa

Văn phòng-Thống kê

0981950790