Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
61/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
60/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
59/2017/NQ-HĐND12/7/2017Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
58/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch , ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
57/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
56/2017/NQ-HĐND12/7/2017Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa
55/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025
54/NQ-HĐND12/7/2017Đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa
53/NQ-HĐND12/7/2017Đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc các xã Yên Thọ, Yên Ninh, Định Bình, huyện Yên ĐỊnh
52/NQ-HĐND12/7/2017Sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương
51/NQ-HĐND12/7/2017Thành lập thôn thanh niên thuộc xã Xuân Hòa huyện Như Xuân
50/NQ-HĐND12/7/2017Đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng tâm (Bá thước- Thanh Hóa)
49/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
48/2017/NQ-HĐND12/7/2017Ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sát nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới
47/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
72/UBND-VNPT01/7/2017Chương trình phối hợp giữa UBND huyện Thọ Xuân và Viễn thông Thanh Hóa về Viễn thông - CNTT (giai đoạn 2017-2020)
129/QĐ-HĐTDVC23/6/2017Phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017
10/CT-UBND22/6/2017Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
3/CĐ-UBND10/5/2017Nghiêm túc triển khai kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện
967/QĐ-UBND8/5/2017Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
49/KH-UBND04/5/2017Tuyên truyền đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017
47/KH-UBND26/4/2017Lập lại trật tự hành lang ATGT trên địa bàn huyện
1293/2017/QĐ-UBND25/4/2017Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan QLNN tỉnh Thanh Hóa
782/QĐ-UBND13/4/2017Phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017-2020"
18/KH-UBND17/02/2017Kế hoạch hành động: Thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
15/KH-UBND10/02/2017Thực hiện nghị quyết 05 ngày 1/11/2016 của BCH trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trườn, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động , sức cạnh tranh của nền kinh tế
14/KH-UBND9/2/2017Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
221/QĐ-UBND6/2/2017Thành lập bộ phận Thường trực Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện Thọ Xuân
220/QĐ-UBND6/2/2017Ban hành Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử huyện Thọ Xuân trên Internet
5b/KH-UBND12/1/2017Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH và nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn năm 2017