Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Thọ Thắng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 21/04/2019 14:58:22

Sáng 21/4/2019, xã Thọ Thắng đã long trọng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn NTM năm 2018.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Thọ Xuân, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Thọ Thắng mới đạt 4 tiêu chí. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và huyện, Đảng bộ và nhân dân Thọ Thắng đã đồng sức, đồng lòng từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đặc biệt, xã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, bình quân thu nhập đầu người 9,5 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên gần 34,2triệu đồng năm 2018. Kinh tế phát triển, địa phương có thêm nguồn lực xây dựng NTM, trong những năm qua, xã Thọ Thắng huy động tổng số tiền trên 70 tỷ đồng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Cùng với đó, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, quốc phòng – an ninh được tăng cường, đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2018, xã Thọ Thắng đã hoàn thành 19 tiêu chí trước 1 năm so với kế hoạch và được chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh đã trao bằng của chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thọ Thắng đạt chuẩn NTM và số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Đảng bộ- chính quyền và nhân dân xã Thọ Thắng.

Đồng chí Lê Văn Duyệt Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân trao số tiền hỗ trợ của huyện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ Thắng

Đồng chí Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện trao bằng công nhận Trường Mầm non và Trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia cho xã Thọ Thắng

Đồng chí Lê Thị Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế cho xã Thọ Thắng

Đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Thọ Thắng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 21/04/2019 14:58:22 (GMT+7)

Sáng 21/4/2019, xã Thọ Thắng đã long trọng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn NTM năm 2018.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Thọ Xuân, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Thọ Thắng mới đạt 4 tiêu chí. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và huyện, Đảng bộ và nhân dân Thọ Thắng đã đồng sức, đồng lòng từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đặc biệt, xã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, bình quân thu nhập đầu người 9,5 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên gần 34,2triệu đồng năm 2018. Kinh tế phát triển, địa phương có thêm nguồn lực xây dựng NTM, trong những năm qua, xã Thọ Thắng huy động tổng số tiền trên 70 tỷ đồng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Cùng với đó, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, quốc phòng – an ninh được tăng cường, đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2018, xã Thọ Thắng đã hoàn thành 19 tiêu chí trước 1 năm so với kế hoạch và được chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh đã trao bằng của chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thọ Thắng đạt chuẩn NTM và số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Đảng bộ- chính quyền và nhân dân xã Thọ Thắng.

Đồng chí Lê Văn Duyệt Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân trao số tiền hỗ trợ của huyện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ Thắng

Đồng chí Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện trao bằng công nhận Trường Mầm non và Trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia cho xã Thọ Thắng

Đồng chí Lê Thị Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế cho xã Thọ Thắng

Đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Đài Truyền thanh Thọ Xuân