Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
201
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3058
Tháng này:
23873
Tất cả:
763804

Thọ Xuân hoàn thành 100% số xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới trước kế hoạch

Ngày 21/01/2019 16:20:14

Đến hết năm 2018, huyện Thọ Xuân đã có 36/36 xã theo lộ trình về đích nông thôn mới, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm. Kết quả này thể hiện cho sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của chính quyền và nhân dân địa phương; tạo tiền đề vững chắc để Thọ Xuân về đích huyện nông thôn mới năm 2019.

Đường giao thông xã Thọ Lập

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt trên 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018, huyện Thọ Xuân cũng đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, tiền cho các xã còn lại xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học... Do vậy, đã động viên, khuyến khích nhân dân các địa phương tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp được 100 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi và chỉnh trang nhà ở dân cư. Việc hoàn thành chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống làng quê được giữ gìn; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được phát huy; cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn sạch đẹp… Đây chính là động lực để huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện nông thôn mới và có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân hoàn thành 100% số xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới trước kế hoạch

Đăng lúc: 21/01/2019 16:20:14 (GMT+7)

Đến hết năm 2018, huyện Thọ Xuân đã có 36/36 xã theo lộ trình về đích nông thôn mới, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm. Kết quả này thể hiện cho sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của chính quyền và nhân dân địa phương; tạo tiền đề vững chắc để Thọ Xuân về đích huyện nông thôn mới năm 2019.

Đường giao thông xã Thọ Lập

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt trên 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018, huyện Thọ Xuân cũng đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, tiền cho các xã còn lại xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học... Do vậy, đã động viên, khuyến khích nhân dân các địa phương tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp được 100 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi và chỉnh trang nhà ở dân cư. Việc hoàn thành chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống làng quê được giữ gìn; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được phát huy; cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn sạch đẹp… Đây chính là động lực để huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện nông thôn mới và có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019.

Đài truyền thanh Thọ Xuân