Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
762
Hôm qua:
991
Tuần này:
6354
Tháng này:
22142
Tất cả:
1013183

Nhân rộng mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/09/2019 16:44:59

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.

Trang trại trồng cây có múi tại Xuân Trường

Ngoài những cơ chế chính sách của tỉnh, huyện xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế, từng bước nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng thành công 9 mô hình với diện tích trên 65.000 m2 nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ, lợi nhuận bình quân khoảng 800 triệu đồng/mô hình/năm; 216,9 ha cây ăn quả có múi tập trung thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm...

Trồng sen Nhật tại xã Thọ Lâm

Xây dựng và duy trì thực hiện 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm, mỗi cánh đồng có diện tích từ 20 ha/vụ đến 100 ha/vụ, cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, phát triển các vùng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa Công ty CP Mía đường Lam Sơn với các HTX, các hộ nông dân ở 15 xã vùng bán sơn địa với diện tích 2.000 ha mía nguyên liệu. Liên kết với Công ty TNHH Anh Thôi, Công ty Tình Cầm, Công ty CP Rau quả Việt Thanh sản xuất ớt, thu nhập ước đạt 290 triệu đồng/ha/vụ... Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, diện tích trên 33,5 ha tại các xã Thọ Hải, Xuân Lai, Thọ Xương, Tây Hồ, Xuân Tân.

Trồng dưa vàng tại Công ty CP mía đường Lam Sơn

Vùng sản xuất rau, hoa, quả công nghệ cao trong nhà lưới để cung cấp cho các siêu thị, chợ đầu mối và các cửa hàng thực phẩm an toàn trong và ngoài huyện...

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Nhân rộng mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 16/09/2019 16:44:59 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.

Trang trại trồng cây có múi tại Xuân Trường

Ngoài những cơ chế chính sách của tỉnh, huyện xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế, từng bước nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng thành công 9 mô hình với diện tích trên 65.000 m2 nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ, lợi nhuận bình quân khoảng 800 triệu đồng/mô hình/năm; 216,9 ha cây ăn quả có múi tập trung thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm...

Trồng sen Nhật tại xã Thọ Lâm

Xây dựng và duy trì thực hiện 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm, mỗi cánh đồng có diện tích từ 20 ha/vụ đến 100 ha/vụ, cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, phát triển các vùng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa Công ty CP Mía đường Lam Sơn với các HTX, các hộ nông dân ở 15 xã vùng bán sơn địa với diện tích 2.000 ha mía nguyên liệu. Liên kết với Công ty TNHH Anh Thôi, Công ty Tình Cầm, Công ty CP Rau quả Việt Thanh sản xuất ớt, thu nhập ước đạt 290 triệu đồng/ha/vụ... Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, diện tích trên 33,5 ha tại các xã Thọ Hải, Xuân Lai, Thọ Xương, Tây Hồ, Xuân Tân.

Trồng dưa vàng tại Công ty CP mía đường Lam Sơn

Vùng sản xuất rau, hoa, quả công nghệ cao trong nhà lưới để cung cấp cho các siêu thị, chợ đầu mối và các cửa hàng thực phẩm an toàn trong và ngoài huyện...

Đài Truyền thanh Thọ Xuân