Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
768
Hôm qua:
991
Tuần này:
6360
Tháng này:
22148
Tất cả:
1013189

LĐLĐ huyện Thọ Xuân: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/09/2019 16:39:09

Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng, thời gian qua, các cấp công đoàn trong huyện đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo, cuộc sống ở vùng nông thôn.

LĐLĐ huyện Thọ Xuân hỗ trợ 1 số thiết bị cho trường Tiểu học Xuân Phong

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích của người lao động, các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn tới CNVCLÐ. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua XDNTM gắn với nội dung các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời khuyến khích, kêu gọi mỗi đoàn viên, cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn là lực lượng chủ chốt, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân... Thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu đi đầu trong các hoạt động XDNTM, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai chương trình. từ sự đóng góp của đoàn viên, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ một số trường học trong huyện mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy góp phần xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở các xã XD NTM còn gặp nhiều khó khăn. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ CNVCLĐ và hệ thống công đoàn trong phong trào “Chung sức XDNTM”.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

LĐLĐ huyện Thọ Xuân: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 16/09/2019 16:39:09 (GMT+7)

Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng, thời gian qua, các cấp công đoàn trong huyện đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo, cuộc sống ở vùng nông thôn.

LĐLĐ huyện Thọ Xuân hỗ trợ 1 số thiết bị cho trường Tiểu học Xuân Phong

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích của người lao động, các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn tới CNVCLÐ. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua XDNTM gắn với nội dung các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời khuyến khích, kêu gọi mỗi đoàn viên, cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn là lực lượng chủ chốt, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân... Thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu đi đầu trong các hoạt động XDNTM, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai chương trình. từ sự đóng góp của đoàn viên, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ một số trường học trong huyện mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy góp phần xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở các xã XD NTM còn gặp nhiều khó khăn. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ CNVCLĐ và hệ thống công đoàn trong phong trào “Chung sức XDNTM”.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân