Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1223
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5303
Tháng này:
26118
Tất cả:
766049

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/05/2017 02:47:40

Chiều ngày 14/3, tại UBND huyện Thọ Xuân, đã diễn ra Hội nghị thông tin về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, do Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, thời điểm đầu, toàn huyện có 37/41 xã tham gia chương trình xây dựng NTM (trừ 3 thị trấn và xã Xuân Lai). Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 5,6 tiêu chí/xã, trong đó có 4 xã đạt 8/19 tiêu chí, 5 xã đạt 6/19 tiêu chí, 12 xã đạt 5/19 tiêu chí, 7 xã đạt 4/19 tiêu chí.

Đến nay, toàn huyện đã đạt 590 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 15,94 tiêu chí/xã, tăng 10,34 tiêu chí/xã so với kết quả rà soát; trong đó có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí, 09 xã đạt từ 14 – 16 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí. Năm 2017 phấn đấu có 10 xã; năm 2018 có 06 xã; năm 2019 có 03 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, nguồn vốn xây dựng MTN trên địa bàn huyện là 1.611,33 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương, tỉnh 149,85 tỷ, chiếm 9,3%. Vốn ngân sách huyện 131,1 tỷ đồng, chiếm 8,14%. Vốn ngân sách xã 234,38 tỷ đồng chiếm 14,55%. Vốn dân cư 1.065,5 tỷ đồng, chiếm 66,13%, nguồn vốn khác 30,5 tỷ đồng, chiếm 1,89%.

Bằng nguồn vốn huy động của khu vực dân cư, kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách các cấp và ác nguồn vốn khác, toàn huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp được 243,3 km đường giao thông nông thôn; nạo vét cải tạo và xây mới 118,9 km kênh mương nội đồng, 195 cống và trạm bơm.

Đã nâng cấp cải tạo hơn 200 phòng học các cấp; xây dựng mới 09 và nâng cấp 12 trạm y tế xã. Xây mới 15 và nâng cấp 4 trụ sở UBND xã. Có 6 trung tâm văn hóa xã được xây mới, 15 trung tâm văn hóa xã nâng cấp cải tạo; 176 nhà văn hóa thôn, xây dựng 41 trạm biến áp và hơn 7000 km đường dây tải điện.

Chỉnh trang và xây mới gần 4600 nhà ở dân cư; xây dựng mới và nâng cấp 17 chợ; xây dựng gần 3900 hầm khí sinh học bioga. Đã hoàn thành và đưa vào sử dựng hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt và công trình vệ sinh môi trường nông thôn.

Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân phát biểu tại hội nghị: “Những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua là bước đệm quan trọng cho sự phát triển toàn diện, vững chắc trong giai đoạn sắp tới của huyện. Bên cạnh đó, cũng cần phải chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, để có cách nhìn nhận đúng đắn qua đó tìm biện pháp khắc phục. Trong giai đoạn mới 2016 - 2020, huyện Thọ Xuân tiếp tục tận dụng thế mạnh của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phát triển đời sống nhân dân lên một bước mới".

Nguyễn Thuấn

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 14/05/2017 02:47:40 (GMT+7)

Chiều ngày 14/3, tại UBND huyện Thọ Xuân, đã diễn ra Hội nghị thông tin về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, do Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, thời điểm đầu, toàn huyện có 37/41 xã tham gia chương trình xây dựng NTM (trừ 3 thị trấn và xã Xuân Lai). Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 5,6 tiêu chí/xã, trong đó có 4 xã đạt 8/19 tiêu chí, 5 xã đạt 6/19 tiêu chí, 12 xã đạt 5/19 tiêu chí, 7 xã đạt 4/19 tiêu chí.

Đến nay, toàn huyện đã đạt 590 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 15,94 tiêu chí/xã, tăng 10,34 tiêu chí/xã so với kết quả rà soát; trong đó có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí, 09 xã đạt từ 14 – 16 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí. Năm 2017 phấn đấu có 10 xã; năm 2018 có 06 xã; năm 2019 có 03 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, nguồn vốn xây dựng MTN trên địa bàn huyện là 1.611,33 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương, tỉnh 149,85 tỷ, chiếm 9,3%. Vốn ngân sách huyện 131,1 tỷ đồng, chiếm 8,14%. Vốn ngân sách xã 234,38 tỷ đồng chiếm 14,55%. Vốn dân cư 1.065,5 tỷ đồng, chiếm 66,13%, nguồn vốn khác 30,5 tỷ đồng, chiếm 1,89%.

Bằng nguồn vốn huy động của khu vực dân cư, kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách các cấp và ác nguồn vốn khác, toàn huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp được 243,3 km đường giao thông nông thôn; nạo vét cải tạo và xây mới 118,9 km kênh mương nội đồng, 195 cống và trạm bơm.

Đã nâng cấp cải tạo hơn 200 phòng học các cấp; xây dựng mới 09 và nâng cấp 12 trạm y tế xã. Xây mới 15 và nâng cấp 4 trụ sở UBND xã. Có 6 trung tâm văn hóa xã được xây mới, 15 trung tâm văn hóa xã nâng cấp cải tạo; 176 nhà văn hóa thôn, xây dựng 41 trạm biến áp và hơn 7000 km đường dây tải điện.

Chỉnh trang và xây mới gần 4600 nhà ở dân cư; xây dựng mới và nâng cấp 17 chợ; xây dựng gần 3900 hầm khí sinh học bioga. Đã hoàn thành và đưa vào sử dựng hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt và công trình vệ sinh môi trường nông thôn.

Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân phát biểu tại hội nghị: “Những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua là bước đệm quan trọng cho sự phát triển toàn diện, vững chắc trong giai đoạn sắp tới của huyện. Bên cạnh đó, cũng cần phải chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, để có cách nhìn nhận đúng đắn qua đó tìm biện pháp khắc phục. Trong giai đoạn mới 2016 - 2020, huyện Thọ Xuân tiếp tục tận dụng thế mạnh của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phát triển đời sống nhân dân lên một bước mới".

Nguyễn Thuấn