Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Phú về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/01/2018 15:00:01

Sáng ngày 12/01/2018, đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác đã có buổi làm việc với xã Xuân Phú về tình hình tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đ/c Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các thành viên tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018 – 2019, theo Quyết định số 382 ngày 24/10/2017 của BCĐ chương trình phát triển nông nghiệp huyện và xây dựng NTM huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Phú.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Phú, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Theo đó, tính đến cuối năm 2017, qua rà soát, đánh giá của địa phương, Xuân Phú đã đạt được 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Điện, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin và truyền thông, Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hoá, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng – an ninh; 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Thuỷ lợi, Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Giáo dục - Đào tạo, Môi trường và ATTP. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND xã Xuân Phú đã báo cáo về kế hoạch, thời gian, lộ trình và nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành, thành viên tổ công tác đã phát biểu góp ý, tham mưu cho địa phương Xuân Phú trong công tác xây dựng NTM.

Các đồng chí thành viên tổ công tác phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và đẩy mạnh một số lĩnh vực trong phát triển KT - XH mà xã Xuân Phú đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã Xuân Phú cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM. Để xã Xuân Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích đúng kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Đảng ủy, UBND, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú phải xác định và thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu về đích NTM trong năm 2018. Vì vậy, về phía địa phương cần tập trung một số nội dung, đó là: Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phải có quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nâng cao vai trò trách nhiệm của Cấp uỷ, chính quyền, trưởng các đoàn thể. Trước mắt, kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các tiêu chí, tiểu tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM một cách cụ thể, chi tiết, lợi ích của việc xây dựng NTM, quyền lợi và trách nhiệm của từng người dân trong xây dựng NTM, nội dung tuyên truyền phải sát với tình hình thực tế của địa phương như: Việc cải tạo nâng cấp nhà ở, chỉnh trang đường đi lối lại, công tác vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp,… Tiến hành thành lập Ban tuyên truyền vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội làm thành viên và lấy công tác tuyên truyền, công tác dân vận làm trọng tâm. Thường xuyên biểu dương gương người tốt, việc tốt ở tất cả các lĩnh vực trên hệ thống truyền thanh, qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, bàn bạc thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức giao ban hàng tuần, đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, những mặt tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Tiến hành phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, xong trước 20/01/2018.

Đảng uỷ, UBND xã phối hợp với các phòng, ngành rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; các tiêu chí chưa đạt rà soát, xây dựng kế hoạch xong trước 30/01/2018.

UBND xã phối hợp với các phòng: TC-KH, TN-MT, KT-HT quy hoạch khu dân cư, khai thác quỹ đất của địa phương, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tạo nguồn ngân sách. Rà soát lại các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tính toán kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng, huy động đóng góp của nhân dân phải nghiêm túc thực hiện theo Pháp lệnh Quy chế dân chủ, sử dụng có hiệu quả, không được huy động quá sức dân. Khi họp huy động đóng góp của nhân dân phái có sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, UBMTTQ xã, đại diện phòng TC-KH huyện, Thường trực UBMTTQ huyện. Trong xây dựng cơ bản phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, trình tự, thiết lập các loại hồ sơ theo quy định, thành lập các đoàn giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Về tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Đối với tiêu chí Quy hoạch khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2018. Về tiêu chí Giao thông, tiến hành vận động người dân mở rộng đường giao thông trục chính từ đường Hồ Chí Minh vào khu trung tâm xã, giao cho phòng KT-HT rà soát hệ thống đường trục thôn, liên thôn, xong trước 05/02/2018. Tiêu chí Thuỷ lợi, giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, xây dựng kế hoạch tu sửa các tuyến mương, bố trí công trình phù hợp tưới tiêu hiệu quả, xong trước 05/02/2018. Tiêu chí Trường học, thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm non, hoàn thiện cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trong tháng 4/2018. Trường THCS sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên, cải tạo lại phòng chức năng, bố trí hợp lý đủ điều kiện đảm bảo dạy và học, đạt trường cận chuẩn để được công nhận xã NTM. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giao cho phòng KT-HT đấu mối với nhà đầu tư xây dựng chợ nông thôn, nếu chậm thì chủ động xây dựng cửa hàng thương mại, xong trước 20/9/2018. Tiêu chí Nhà ở dân cư, giao cho phòng LĐ-TBXH cùng địa phương rà soát lại, báo cáo Thường trực UBND huyện để có hương trình hỗ trợ. Tiêu chí Thu nhập, giao Chi cục thống kê chỉ đạo xã rà soát tính toán lại mức thu nhập của người dân Xuân Phú năm 2017, trên cơ sở đó xã bố trí cây trồng hợp lý, xây dựng vùng cây ăn quả, phối hợp với Công ty Phú Gia xây dựng mô hình liên kết, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu chí Lao động có việc làm thường xuyên, giao phòng LĐ-TBXH phối hợp với UBND xã Xuân Phú mở các lớp đào tạo nghề tại địa phương. Tiêu chí Hộ nghèo, rà soát, đánh giá lại tiêu chí này, xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến từng hộ, phân công và có giải pháp cụ thể, vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ giúp các hộ thoát nghèo, tranh thủ hỗ trợ các chương trình của tỉnh. MTTQ sớm phân bổ hỗ trợ quỹ vì người nghèo năm 2018, ưu tiên quan tâm đến Xuân Phú. Tiêu chí Y tế, phòng Y tế hướng dẫn nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, hoàn tất các loại hồ sơ theo quy định. Tiêu chí Môi trường – ATTP, giao cho phòng TN-MT phối hợp với MTTQ và các đoàn thể hướng dẫn đoàn viên, hội viên chỉnh trang nhà cửa, các công trình phụ, công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, môi trường đồng ruộng, đoạn đường tự quản.

Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Tổ phó tổ công tác chỉ đạo xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2018 và trực tiếp phụ trách các tiêu chí về lĩnh vực kinh tế; đồng chí Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tổ phó tổ công tác trực tiếp phụ trách các tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị và an ninh trật tự; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ phó tổ công tác trực tiếp phụ trách các tiêu chí liên quan đến văn hoá, xã hội. Các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ xã Xuân Phú hoàn thiện các tiêu chí, thủ tục hồ sơ xong trong quý 3/2018 và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ về kết quả các tiêu chí được phân công. Vào ngày 20 hàng tháng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương với Tổ trưởng Tổ công tác huyện, các thành viên báo cáo kết quả tiêu chí được phụ trách về đồng chí Lê Thọ Cường, Huyện ủy viên, TRưởng phòng Nông nghiệp, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện. Hàng quý, Tổ công tác tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện và có giải pháp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Phú về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 19/01/2018 15:00:01 (GMT+7)

Sáng ngày 12/01/2018, đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác đã có buổi làm việc với xã Xuân Phú về tình hình tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đ/c Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các thành viên tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM năm 2018 – 2019, theo Quyết định số 382 ngày 24/10/2017 của BCĐ chương trình phát triển nông nghiệp huyện và xây dựng NTM huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Phú.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Xuân Phú, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Theo đó, tính đến cuối năm 2017, qua rà soát, đánh giá của địa phương, Xuân Phú đã đạt được 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Điện, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin và truyền thông, Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hoá, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng – an ninh; 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Thuỷ lợi, Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Giáo dục - Đào tạo, Môi trường và ATTP. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND xã Xuân Phú đã báo cáo về kế hoạch, thời gian, lộ trình và nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành, thành viên tổ công tác đã phát biểu góp ý, tham mưu cho địa phương Xuân Phú trong công tác xây dựng NTM.

Các đồng chí thành viên tổ công tác phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện, Tổ trưởng tổ công tác đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và đẩy mạnh một số lĩnh vực trong phát triển KT - XH mà xã Xuân Phú đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã Xuân Phú cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM. Để xã Xuân Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích đúng kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Đảng ủy, UBND, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú phải xác định và thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu về đích NTM trong năm 2018. Vì vậy, về phía địa phương cần tập trung một số nội dung, đó là: Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phải có quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nâng cao vai trò trách nhiệm của Cấp uỷ, chính quyền, trưởng các đoàn thể. Trước mắt, kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các tiêu chí, tiểu tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM một cách cụ thể, chi tiết, lợi ích của việc xây dựng NTM, quyền lợi và trách nhiệm của từng người dân trong xây dựng NTM, nội dung tuyên truyền phải sát với tình hình thực tế của địa phương như: Việc cải tạo nâng cấp nhà ở, chỉnh trang đường đi lối lại, công tác vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp,… Tiến hành thành lập Ban tuyên truyền vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội làm thành viên và lấy công tác tuyên truyền, công tác dân vận làm trọng tâm. Thường xuyên biểu dương gương người tốt, việc tốt ở tất cả các lĩnh vực trên hệ thống truyền thanh, qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, bàn bạc thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức giao ban hàng tuần, đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, những mặt tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Tiến hành phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, xong trước 20/01/2018.

Đảng uỷ, UBND xã phối hợp với các phòng, ngành rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; các tiêu chí chưa đạt rà soát, xây dựng kế hoạch xong trước 30/01/2018.

UBND xã phối hợp với các phòng: TC-KH, TN-MT, KT-HT quy hoạch khu dân cư, khai thác quỹ đất của địa phương, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tạo nguồn ngân sách. Rà soát lại các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tính toán kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng, huy động đóng góp của nhân dân phải nghiêm túc thực hiện theo Pháp lệnh Quy chế dân chủ, sử dụng có hiệu quả, không được huy động quá sức dân. Khi họp huy động đóng góp của nhân dân phái có sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, UBMTTQ xã, đại diện phòng TC-KH huyện, Thường trực UBMTTQ huyện. Trong xây dựng cơ bản phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, trình tự, thiết lập các loại hồ sơ theo quy định, thành lập các đoàn giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Về tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Đối với tiêu chí Quy hoạch khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2018. Về tiêu chí Giao thông, tiến hành vận động người dân mở rộng đường giao thông trục chính từ đường Hồ Chí Minh vào khu trung tâm xã, giao cho phòng KT-HT rà soát hệ thống đường trục thôn, liên thôn, xong trước 05/02/2018. Tiêu chí Thuỷ lợi, giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, xây dựng kế hoạch tu sửa các tuyến mương, bố trí công trình phù hợp tưới tiêu hiệu quả, xong trước 05/02/2018. Tiêu chí Trường học, thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm non, hoàn thiện cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trong tháng 4/2018. Trường THCS sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên, cải tạo lại phòng chức năng, bố trí hợp lý đủ điều kiện đảm bảo dạy và học, đạt trường cận chuẩn để được công nhận xã NTM. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giao cho phòng KT-HT đấu mối với nhà đầu tư xây dựng chợ nông thôn, nếu chậm thì chủ động xây dựng cửa hàng thương mại, xong trước 20/9/2018. Tiêu chí Nhà ở dân cư, giao cho phòng LĐ-TBXH cùng địa phương rà soát lại, báo cáo Thường trực UBND huyện để có hương trình hỗ trợ. Tiêu chí Thu nhập, giao Chi cục thống kê chỉ đạo xã rà soát tính toán lại mức thu nhập của người dân Xuân Phú năm 2017, trên cơ sở đó xã bố trí cây trồng hợp lý, xây dựng vùng cây ăn quả, phối hợp với Công ty Phú Gia xây dựng mô hình liên kết, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu chí Lao động có việc làm thường xuyên, giao phòng LĐ-TBXH phối hợp với UBND xã Xuân Phú mở các lớp đào tạo nghề tại địa phương. Tiêu chí Hộ nghèo, rà soát, đánh giá lại tiêu chí này, xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến từng hộ, phân công và có giải pháp cụ thể, vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ giúp các hộ thoát nghèo, tranh thủ hỗ trợ các chương trình của tỉnh. MTTQ sớm phân bổ hỗ trợ quỹ vì người nghèo năm 2018, ưu tiên quan tâm đến Xuân Phú. Tiêu chí Y tế, phòng Y tế hướng dẫn nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, hoàn tất các loại hồ sơ theo quy định. Tiêu chí Môi trường – ATTP, giao cho phòng TN-MT phối hợp với MTTQ và các đoàn thể hướng dẫn đoàn viên, hội viên chỉnh trang nhà cửa, các công trình phụ, công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, môi trường đồng ruộng, đoạn đường tự quản.

Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Tổ phó tổ công tác chỉ đạo xã Xuân Phú hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2018 và trực tiếp phụ trách các tiêu chí về lĩnh vực kinh tế; đồng chí Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tổ phó tổ công tác trực tiếp phụ trách các tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị và an ninh trật tự; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ phó tổ công tác trực tiếp phụ trách các tiêu chí liên quan đến văn hoá, xã hội. Các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ xã Xuân Phú hoàn thiện các tiêu chí, thủ tục hồ sơ xong trong quý 3/2018 và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ về kết quả các tiêu chí được phân công. Vào ngày 20 hàng tháng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương với Tổ trưởng Tổ công tác huyện, các thành viên báo cáo kết quả tiêu chí được phụ trách về đồng chí Lê Thọ Cường, Huyện ủy viên, TRưởng phòng Nông nghiệp, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện. Hàng quý, Tổ công tác tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện và có giải pháp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân