Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
422
Hôm qua:
787
Tuần này:
3129
Tháng này:
10682
Tất cả:
471812

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Yên về tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 14/05/2017 02:46:42

Sáng ngày 10/5/2017, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Yên về tiến độ xây dựng Nông thôn mới.

Tham gia buổi làm việc có đại diện các ban, phòng, ngành là thành viên tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ xã Phú Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017; Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Phú Yên. Tại buổi làm việc, Đảng ủy, UBND xã Phú Yên đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới đến ngày 09/5/2017, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong tháng 6 năm 2017. Theo báo cáo của xã Phú Yên, hiện nay, 16 tiêu chí nông thôn mới ở xã đã cơ bản đã đạt, còn 3 tiêu chí gần đạt. Xã đã và đang hoàn thiện các tiêu chí gửi hồ sơ để các phòng, ngành thẩm định. Những tiêu chí cần tập trung tháo gỡ là: cơ sở vật chất văn hoá của xã, tiêu chí Y tế và tiêu chí vệ sinh môi trường. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu từng thành viên tổ công tác với chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả của từng tiêu chí thuộc lĩnh vực, đồng thời thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như phân tích những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là đề xuất, kiến nghị, đưa ra các giải pháp cụ thể giúp địa phương để phấn đấu hoàn thành nông thôn mới ở xã Phú Yên đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Yên cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện tiêu chí. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Phú Yên phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới xong trước 15/5/2017 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 25/5/2017 và trong đầu tháng 6/2017 đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, thẩm định. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ bản, lãnh đạo địa phương phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, làm tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các khoản huy động đóng góp của nhân dân phải công khai, dân chủ. Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí.

Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã Phú Yên, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, đảm bảo các tiêu chí để xã Phú Yên về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Yên về tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 14/05/2017 02:46:42 (GMT+7)

Sáng ngày 10/5/2017, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Yên về tiến độ xây dựng Nông thôn mới.

Tham gia buổi làm việc có đại diện các ban, phòng, ngành là thành viên tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ xã Phú Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017; Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Phú Yên. Tại buổi làm việc, Đảng ủy, UBND xã Phú Yên đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới đến ngày 09/5/2017, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong tháng 6 năm 2017. Theo báo cáo của xã Phú Yên, hiện nay, 16 tiêu chí nông thôn mới ở xã đã cơ bản đã đạt, còn 3 tiêu chí gần đạt. Xã đã và đang hoàn thiện các tiêu chí gửi hồ sơ để các phòng, ngành thẩm định. Những tiêu chí cần tập trung tháo gỡ là: cơ sở vật chất văn hoá của xã, tiêu chí Y tế và tiêu chí vệ sinh môi trường. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu từng thành viên tổ công tác với chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả của từng tiêu chí thuộc lĩnh vực, đồng thời thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như phân tích những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là đề xuất, kiến nghị, đưa ra các giải pháp cụ thể giúp địa phương để phấn đấu hoàn thành nông thôn mới ở xã Phú Yên đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Yên cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện tiêu chí. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Phú Yên phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới xong trước 15/5/2017 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 25/5/2017 và trong đầu tháng 6/2017 đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, thẩm định. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ bản, lãnh đạo địa phương phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, làm tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các khoản huy động đóng góp của nhân dân phải công khai, dân chủ. Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí.

Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã Phú Yên, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, đảm bảo các tiêu chí để xã Phú Yên về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân