Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
702
Tuần này:
76
Tháng này:
16603
Tất cả:
944285

Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch XD NTM ở huyện Thọ Xuân

Ngày 19/08/2019 16:42:12

Việc lập quy hoạch NTM là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng NTM. Do đó, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo để các xã thực hiện lập quy hoạch NTM.

Toàn cảnh xã NTM Xuân Thiên

Đến ngày 31/5/2012, UBND huyện đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM cho 36/36 xã. Các xã đã công bố, công khai rộng rãi và tiến hành cắm mốc giới theo quy hoạch được phê duyệt, thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng NTM theo quy hoạch và đề án đã được phê duyệt. 100% số xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch; thực hiện Kế hoạch số 489 ngày 12/3/2015 của UBND huyện Thọ Xuân về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Thọ Xuân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Các xã đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí mới và tình hình thực tế, phù hợp với các quy hoạch của huyện theo vùng, theo ngành, đảm bảo với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết hợp xây dựng NTM với từng bước đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, đã nhận được sự đồng thuận caocủa cộng đồng dân cư nông thôn, phù hợp quy hoạch phát triển, đáp ứng được yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, 36/36 xã đã xin điều chỉnh Quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đúng theo quy định, tạo sự đồng thuận caonhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá, đến nay, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn tiêu chí số 1 về Quy hoạch trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch XD NTM ở huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 19/08/2019 16:42:12 (GMT+7)

Việc lập quy hoạch NTM là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng NTM. Do đó, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo để các xã thực hiện lập quy hoạch NTM.

Toàn cảnh xã NTM Xuân Thiên

Đến ngày 31/5/2012, UBND huyện đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM cho 36/36 xã. Các xã đã công bố, công khai rộng rãi và tiến hành cắm mốc giới theo quy hoạch được phê duyệt, thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng NTM theo quy hoạch và đề án đã được phê duyệt. 100% số xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch; thực hiện Kế hoạch số 489 ngày 12/3/2015 của UBND huyện Thọ Xuân về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Thọ Xuân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Các xã đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí mới và tình hình thực tế, phù hợp với các quy hoạch của huyện theo vùng, theo ngành, đảm bảo với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết hợp xây dựng NTM với từng bước đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, đã nhận được sự đồng thuận caocủa cộng đồng dân cư nông thôn, phù hợp quy hoạch phát triển, đáp ứng được yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, 36/36 xã đã xin điều chỉnh Quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đúng theo quy định, tạo sự đồng thuận caonhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá, đến nay, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn tiêu chí số 1 về Quy hoạch trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân