Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Bắc Lương phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019

Ngày 22/07/2019 16:24:00

Về Bắc Lương hôm nay, điều chúng tôi cảm nhận thấy rõ nét đó là những đổi thay của một vùng quê nông thôn mới với nhiều khởi sắc, những con đường bê tông được trải dài khắp các thôn, xóm; những ngôi nhà kiên cố, cao tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều; các công trình như trường học, trạm y tế nhà văn hóa các thôn được xây dựng và nâng cấp ... Có được những thành quả như ngày hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng lòng dân trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Năm 2016 xã Bắc Lương đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM. Xác định về đích NTM đã khó nhưng giữ được thành quả đó lại càng khó khăn hơn. Vì vậy sau khi đạt chuẩn NTM, Đảng y xã đã Ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hàng năm xã tiến hành kiện toàn BCĐ, Ban điều hành xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt năm 2019, địa phương được huyện chọn là một trong 10 xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn ứng với các tiêu chí xây dựng NTM, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi các lĩnh vực mình phụ trách; lập kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể từng khối lượng công việc; chủ động tham mưu đề xuất để hoàn thành công việc. Đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả về thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách về BCĐ NTM để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của xã. Mặt khác xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: Thông qua hội nghị Đảng bộ, hội nghị các đoàn thể và hội nghị thôn, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, trên hệ thống truyền thanh của xã về chương trình hành động về xây dựng NTM, qua đó nhằm phân tích rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa và hiệu quả to lớn, thiết thực của việc củng cố duy trì, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao mà nhân dân là chủ thể, để mọi người hiểu tham gia thực hiện một cách tích cực và tự giác. Bên cạnh đó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vì vậy đến nay 100% các thôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa thôn khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; Phong trào 5 không, 3 sạch đoạn đường tự quản của Hội phụ nữ; Nông dân với phong trào ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao giá trị thu nhập cho hội viên được phát huy. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ xã và cũng như nhân dân trên địa bàn được xã chú trọng như: công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới; Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM... Lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt được xã chú trọng đầu tư tập trung, đưa các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất theo hướng thâm canh, an toàn. Đặc biệt, năm 2018 xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn ATTP và được cấp tỉnh thẩm định công nhận.

Các hoạt động dịch vụ, thương mại được xã chú trọng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân của người dân đạt 39 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất xã cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể của từng thôn để huy động nguồn lực và sức đóng góp của nhân dân trong việc thực hiện các hạng mục công trình. Đến nay các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và đường làng ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất đạt 86%. Công sở, nhà văn hóa được xây mới khang trang; nhà ở khu dân cư được cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn Bộ xây dựng là 98%. Công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường được coi trọng; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng; 3/3 trường và trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia; Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm, công tác tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT được thực hiện thường xuyên đến nay tỷ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94,8%. Số hộ dân trong xã có 3 công trình đảm bảo hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,26%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó có 81% số sử dụng nước sạch; Đường làng ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chất thải được thu gom và xử lý theo quy định. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Đảng bộ xã thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo và bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận là các tổ chức vững mạnh xuất sắc. Công tác quốc phòng, ANTT trên địa bàn luôn đảm bảo ổn định...

Với những kết quả đạt được trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về NTM thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Lương sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đã đề ra góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Bắc Lương phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019

Đăng lúc: 22/07/2019 16:24:00 (GMT+7)

Về Bắc Lương hôm nay, điều chúng tôi cảm nhận thấy rõ nét đó là những đổi thay của một vùng quê nông thôn mới với nhiều khởi sắc, những con đường bê tông được trải dài khắp các thôn, xóm; những ngôi nhà kiên cố, cao tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều; các công trình như trường học, trạm y tế nhà văn hóa các thôn được xây dựng và nâng cấp ... Có được những thành quả như ngày hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng lòng dân trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Năm 2016 xã Bắc Lương đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM. Xác định về đích NTM đã khó nhưng giữ được thành quả đó lại càng khó khăn hơn. Vì vậy sau khi đạt chuẩn NTM, Đảng y xã đã Ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hàng năm xã tiến hành kiện toàn BCĐ, Ban điều hành xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt năm 2019, địa phương được huyện chọn là một trong 10 xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn ứng với các tiêu chí xây dựng NTM, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi các lĩnh vực mình phụ trách; lập kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể từng khối lượng công việc; chủ động tham mưu đề xuất để hoàn thành công việc. Đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả về thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách về BCĐ NTM để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của xã. Mặt khác xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: Thông qua hội nghị Đảng bộ, hội nghị các đoàn thể và hội nghị thôn, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, trên hệ thống truyền thanh của xã về chương trình hành động về xây dựng NTM, qua đó nhằm phân tích rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa và hiệu quả to lớn, thiết thực của việc củng cố duy trì, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao mà nhân dân là chủ thể, để mọi người hiểu tham gia thực hiện một cách tích cực và tự giác. Bên cạnh đó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vì vậy đến nay 100% các thôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa thôn khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; Phong trào 5 không, 3 sạch đoạn đường tự quản của Hội phụ nữ; Nông dân với phong trào ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao giá trị thu nhập cho hội viên được phát huy. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ xã và cũng như nhân dân trên địa bàn được xã chú trọng như: công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới; Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM... Lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt được xã chú trọng đầu tư tập trung, đưa các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất theo hướng thâm canh, an toàn. Đặc biệt, năm 2018 xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn ATTP và được cấp tỉnh thẩm định công nhận.

Các hoạt động dịch vụ, thương mại được xã chú trọng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân của người dân đạt 39 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất xã cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể của từng thôn để huy động nguồn lực và sức đóng góp của nhân dân trong việc thực hiện các hạng mục công trình. Đến nay các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và đường làng ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất đạt 86%. Công sở, nhà văn hóa được xây mới khang trang; nhà ở khu dân cư được cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn Bộ xây dựng là 98%. Công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường được coi trọng; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng; 3/3 trường và trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia; Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm, công tác tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT được thực hiện thường xuyên đến nay tỷ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94,8%. Số hộ dân trong xã có 3 công trình đảm bảo hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,26%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó có 81% số sử dụng nước sạch; Đường làng ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chất thải được thu gom và xử lý theo quy định. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Đảng bộ xã thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo và bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận là các tổ chức vững mạnh xuất sắc. Công tác quốc phòng, ANTT trên địa bàn luôn đảm bảo ổn định...

Với những kết quả đạt được trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về NTM thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Lương sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đã đề ra góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân