Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tổng quan về huyện Thọ Xuân

Ngày 07/03/2016 14:16:58

Thọ Xuân là một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hoá, Thọ Xuân là vùng đất "địa linh nhân kiệt" có vị thế chiến lược trọng yếu trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Huyện Thọ Xuân nằm về phía tây bắc thành phố Thanh Hóa với tọa độ địa lý 19050' - 200 00’ vĩ độ bắc và 1050 25’- 1050 30’ độ kinh độ đông.

Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Ngọc Lặc và một phần huyện Cẩm Thủy, phía Nam giáp huyện Triệu Sơn, phía Tây giáp huyện Thường Xuân, phía đông - đông bắc giáp huyện Yên Định, đông - đông nam giáp với huyện Thiệu Hóa.

BAN DO HANH CHINH HUYEN THO XUAN.jpg

03.JPG

Ban do hanh chinh tinh thanh hoa.jpg


Thọ Xuân là một huyện lớn của tỉnh có tổng diện tích tự nhiên gần 30.000 ha, trên địa bàn huyện có sông Chu chảy theo hướng từ Tây sang Đông - con sông lớn thứ 2 của Thanh Hoá, hàm chứa nhiều huyền thoại đẹp về lịch sử, văn hoá ...

song chu.jpg


ban do de dieu.png
(Bản đồ đê điều huyện Thọ Xuân)

ban do dl tX.jpg

Tổng quan về huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 07/03/2016 14:16:58 (GMT+7)

Thọ Xuân là một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hoá, Thọ Xuân là vùng đất "địa linh nhân kiệt" có vị thế chiến lược trọng yếu trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Huyện Thọ Xuân nằm về phía tây bắc thành phố Thanh Hóa với tọa độ địa lý 19050' - 200 00’ vĩ độ bắc và 1050 25’- 1050 30’ độ kinh độ đông.

Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Ngọc Lặc và một phần huyện Cẩm Thủy, phía Nam giáp huyện Triệu Sơn, phía Tây giáp huyện Thường Xuân, phía đông - đông bắc giáp huyện Yên Định, đông - đông nam giáp với huyện Thiệu Hóa.

BAN DO HANH CHINH HUYEN THO XUAN.jpg

03.JPG

Ban do hanh chinh tinh thanh hoa.jpg


Thọ Xuân là một huyện lớn của tỉnh có tổng diện tích tự nhiên gần 30.000 ha, trên địa bàn huyện có sông Chu chảy theo hướng từ Tây sang Đông - con sông lớn thứ 2 của Thanh Hoá, hàm chứa nhiều huyền thoại đẹp về lịch sử, văn hoá ...

song chu.jpg


ban do de dieu.png
(Bản đồ đê điều huyện Thọ Xuân)

ban do dl tX.jpg