Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?
 Hiện nay toàn huyện có 38 xã, 3 thị trấn nằm dọc đôi bờ hữu ngạn và tả ngạn sông Chu. Thọ Xuân là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, hiếu học, năng động. Cộng đồng dân cư trên địa bàn gồm 3 dân tộc có dân số lớn nhất trong tỉnh, dân tộc Kinh chiếm hơn 90% dân số, dân tộc Mường và dân tộc Thái chiếm gần 10% dân số. 

Quy mô dân số năm 2015 có 218.464 người, trong đó dân số đô thị ở 03 thị trấn Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng có 16.077 người chiếm 7,4% tổng dân số. Hiện quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh trong huyện, một số khu dân cư trung tâm xã (Phố Đầm- Xuân Thiên, Phố Trụ- Thọ Diên, Phố Neo- Nam Giang, khu trung tâm xã Xuân Lai,…) thực tế đã được thị hóa, tập trung nhiều lao động phi nông nghiệp. Dân số đã đô thị hóa trong thực tế ước tính khoảng 32.000 người chiếm 14,7% dân số toàn huyện.

Thời kỳ 2016- 2025, nhịp độ xây dựng phát triển kinh tế của Thọ Xuân ngày càng nhanh với các yếu tố mới đang hình thành như: Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn Sao Vàng được xây dựng đi vào hoạt động, Cảng hàng không Thọ Xuân mở rộng hoạt động, thành lập đô thị mới Lam Sơn Sao Vàng, mở rộng đô thị Thọ Xuân, phát triển các cụm công nghiệp, khu du lịch, v.v… sẽ thu hút nhiều lao động trên địa bàn và từ bên ngoài đến làm việc, cư trú.