Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?
 Phát huy những thành quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra trong đó có 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, cụ thể: Đề án xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới vào trước 2020; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh tốc độ Đô thị hóa trên địa bàn toàn huyện; quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Yếu tố then chốt là Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai hiệu quả, thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.