Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Xuân Sinh: Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020

Ngày 21/06/2020 15:27:13

Sáng 20/6/2020, xã Xuân Sinh đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020.

Xã Xuân Sinh được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết 786 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn. Hiện xã có diện tích tự nhiên 1.737 ha; với 10.478 nhân khẩu sinh sống ở 13 thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện lời Bác dạy về "thi đua yêu nước", 5 năm qua, xã Xuân Sinhđã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên phát động. Địa phươngthường xuyên phát động và đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đuanhư: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020; phong trào xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng công dân, gia đình, thôn,làng kiểu mẫu; thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; doanh nghiệp hội nhập và phát triển, vì người nghèo -không có ai bị bỏ lại phía sau. Phong traò thi đua đã phát huy được tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành như: Mô hình ớt xuất khẩu của công ty TNHH nông sản Hoài An; tiếp tục chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang mô hình trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn của gia đình ông Lê Đình Bình, Lê Đình Sơn thôn 5; Lê Đức Báu, Hà Đình Luân thôn 6,... sản xuất phân bón của công ty phân bón Nhật Long, thôn 15...Hoạt động văn hóa,văn nghệ, TDTT phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa hàng năm đạt từ 85 - 87% trở lên.Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,44% năm 2020; đặc biệt xãđã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diệnvà bền vững hơn.Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên... Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Dịp này, xã Xuân Sinh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020); thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và Dl Thọ Xuân

Xã Xuân Sinh: Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020

Đăng lúc: 21/06/2020 15:27:13 (GMT+7)

Sáng 20/6/2020, xã Xuân Sinh đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020.

Xã Xuân Sinh được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết 786 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn. Hiện xã có diện tích tự nhiên 1.737 ha; với 10.478 nhân khẩu sinh sống ở 13 thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện lời Bác dạy về "thi đua yêu nước", 5 năm qua, xã Xuân Sinhđã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên phát động. Địa phươngthường xuyên phát động và đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đuanhư: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020; phong trào xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng công dân, gia đình, thôn,làng kiểu mẫu; thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; doanh nghiệp hội nhập và phát triển, vì người nghèo -không có ai bị bỏ lại phía sau. Phong traò thi đua đã phát huy được tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành như: Mô hình ớt xuất khẩu của công ty TNHH nông sản Hoài An; tiếp tục chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang mô hình trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn của gia đình ông Lê Đình Bình, Lê Đình Sơn thôn 5; Lê Đức Báu, Hà Đình Luân thôn 6,... sản xuất phân bón của công ty phân bón Nhật Long, thôn 15...Hoạt động văn hóa,văn nghệ, TDTT phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa hàng năm đạt từ 85 - 87% trở lên.Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,44% năm 2020; đặc biệt xãđã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diệnvà bền vững hơn.Quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên... Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Dịp này, xã Xuân Sinh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020); thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và Dl Thọ Xuân