Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Xuân Hồng: Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020

Ngày 19/06/2020 17:23:24

Sáng 19/6/2020, xã Xuân Hồng đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020.

Xã Xuân Hồng được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết 786 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Xuân Thành, Thọ Nguyên và xã Xuân Khánh.Hiện xã có diện tích tự nhiên trên 1.233 ha; dân số 3.345 hộ, với 11.560 nhân khẩu được phân bố ở 16 thôn, ngành nghề và thu nhập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp.

Trong 5 năm qua, địa phương đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên phát động. Hàng năm, UBND xã đã phát động phong trào thi đua về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra theo NQ ĐH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,3%/năm, đạt 100,6% mục tiêu ĐH; cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp 30,3%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản 35,2%, thương mại 34,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 41,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 262,5 tỷ đồng;100% thôn hoàn thành 14 tiêu chí NTM, xã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đút trên 89%; có 100% số làng đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện trở lên; y tế giáo dục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 1,1%..QPAN, trật than toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản giải quyết được các yêu cầu đặt ra từ thực tế. Trong 5 năm qua, UBND xã đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 380 tập thể và 402 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Khen thưởng theo chuyên đề cho 98 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp này, xã Xuân Hông đã khen thưởng cho 1 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020).

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Xã Xuân Hồng: Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020

Đăng lúc: 19/06/2020 17:23:24 (GMT+7)

Sáng 19/6/2020, xã Xuân Hồng đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020.

Xã Xuân Hồng được thành lập ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết 786 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Xuân Thành, Thọ Nguyên và xã Xuân Khánh.Hiện xã có diện tích tự nhiên trên 1.233 ha; dân số 3.345 hộ, với 11.560 nhân khẩu được phân bố ở 16 thôn, ngành nghề và thu nhập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp.

Trong 5 năm qua, địa phương đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên phát động. Hàng năm, UBND xã đã phát động phong trào thi đua về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra theo NQ ĐH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,3%/năm, đạt 100,6% mục tiêu ĐH; cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp 30,3%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản 35,2%, thương mại 34,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 41,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 262,5 tỷ đồng;100% thôn hoàn thành 14 tiêu chí NTM, xã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đút trên 89%; có 100% số làng đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện trở lên; y tế giáo dục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 1,1%..QPAN, trật than toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản giải quyết được các yêu cầu đặt ra từ thực tế. Trong 5 năm qua, UBND xã đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 380 tập thể và 402 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Khen thưởng theo chuyên đề cho 98 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp này, xã Xuân Hông đã khen thưởng cho 1 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020).

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân