Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thọ Xuân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày 03/11/2020 11:30:17

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng sắp tới, ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thọ Xuân đã đề cập nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Ông Đỗ Văn Khương,đảng viên chi bộ 4, Đảng bộ xã Xuân Trường

Về dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII, tôi cũng đã theo dõi, đọc những phần chính và đặc biệt theo dõi gần đây việc tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương thì tôi thấy rất nhiều ý kiến xác đáng. Riêng bản thân là Đảng viên khi nghe, khi theo dõi chuẩn bị văn kiện lần này tôi thấy khác lắm. Chuẩn bị văn kiện của Trung ương rất công phu, rất rõ. Nhưng có những điều cần phải có chuyển biến trong đại hội XIII này, tôi xin nói rõ ý muốn cá nhân của tôi là làm thế nào để làm rõ được: Việc thứ nhất như lời đồng chí Tổng Bí thư là phải chuẩn bị một "lồng" để nhốt quyền lực trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm là tham nhũng. Dĩ nhiên, trong những năm qua, Đảng ta đã làm rất tốt và đã được nhân dân tin tưởng rồi nhưng vẫn băn khoăn trong Nghị quyết Đại hội chuẩn bị văn kiện là "lồng" nhốt cơ chế chưa rõ ràng, nó có gì đó vẫn còn chung chung, chế tài "lồng" đó không rõ nên sức mạnh làm từ trên xuống dưới vẫn còn mắc. "Nhốt" ở đây là nghĩa đen nhưng thực ra là làm thế nào để có cơ chế cho đội ngũ cán bộ các cấp không có khả năng, hoặc không dám, hoặc có muốn cũng không tham nhũng được nữa, vì vậy Đại hội lần này nên có một cơ chế rõ ràng về công tác quản lý cán bộ. Việc thứ hai là vấn đề xác định quyền sở hữu ruộng đất, tôi thấy trong văn kiện đã có nêu ra nhưng vẫn là không khác trước nhiều. Thứ ba là mặt trận văn hóa tư tưởng, trong văn kiện cũng đã có nhưng so với những điều chúng ta nói trước thì cũng không khác là bao nhiêu. Thứ tư là về công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên, tư tưởng đảng viên, rèn luyện ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của Đảng viên thiếu chặt chẽ. Đây là 4 vấn đề tôi còn băn khoăn mà nếu giải quyết được thì chắc chắn tình hình khác đi, nhất là vai trò của cán bộ, đảng viên nói và làm theo Đảng, nói và làm theo Nghị quyết, nói và làm theo trách nhiệm của Đảng viên....

Ông Lê Công Thể, Chủ tịch Hội NCT huyện Thọ Xuân

Là lớp người cao tuổi, chúng tôi rất quan tâm đến mọi tình hình hiện nay, qua nghe đài, đọc báo nắm bắt tình hình xã hội tôi rất vui mừng phấn khởi biết được đất nước Việt Nam ta trong kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ đã đưa nền kinh tế của Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đời sống của nhân dân cả nước ngày càng được nâng cao, văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện, trẻ em được đi học, người lớn có việc làm; công tác quốc phòng được giữ vững và an ninh ổn định. Đặc biệt trong năm 2020, Việt Nam đã khống chế được đại dịch Covid-19, kinh tế vẫn giữ vững, đã tạo được niềm tin tưởng to lớn của nhân dân. Những thành tựu to lớn trên có thể nói đây là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta. Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tới đây, nguyện vọng của tôi nói riêng và lớp người cao tuổi nói chung chúng tôi rất mong muốn Trung ương sáng suốt tìm lựa chọn, cử được những cán bộ có đức, có tài, luôn vì dân, vì đất nước quê hương ra làm việc. Quan tâm đến các tổ chức Hội quần chúng nhất là chính sách phù hợp cho cán bộ để họ có điều kiện làm việc để đưa chủ trương của Đảng, nhà nước đến với hội viên tạo tiếng nói chung. Quan tâm đến những người có công với với cách mạng hiện nay đang còn khó khăn; có những giải pháp cụ thể về vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm để nâng cao sức khỏe cho người dân, giảm bệnh tật.

ông Đỗ Văn Hiền, Đảng viên chi bộ 2 xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng, BCH Trung ương đã chuẩn bị các văn kiện hết sức chu đáo, là đảng viên tôi nhận thấy báo cáo đánh giá sát với tình hình thực tế, công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước trong nhiệm kỳ qua rất tốt. Đặc biệt trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng Đảng luôn lãnh đạo vững vàng, Chính phủ điều hành xã hội tốt, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã đạt được đỉnh cao so với nhiệm kỳ trước. Công cuộc phòng chống tham nhũng, nhiệm kỳ này dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thu được kết quả rất khích lệ. Công tác phát triển kinh tế xã hội phát triển khá tốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng, nhà nước tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng mà đặc biệt chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung ương, Bộ Chính trị là cực kỳ quan trọng, đội ngũ này cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với đường lối mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, trong giai đoạn này là giai đoạn rất nhanh, thế giới phát triển về khoa học công nghệ vì vậy cần phải đầu tư để tập trung khai thác được tiềm năng, lợi thế của con người, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn công nghệ 4.0 để sánh vai với các cường quốc năm châu.

ÔngTrịnh Công Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân

Khi nghiên cứu các nhiệm vụ giải pháp mà dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra đối với ngành y tế trong nhiệm kỳ tới. Tôi thấy rất thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển chung của y tế đất nước ta hiện nay, nhất là các giải pháp liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh của ngành y tế và xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia, các giải pháp trong y tế cộng đồng, tôi cho rằng để hoàn thành các mục tiêu này thì cần có sự nổ lực vào cuộc của toàn ngành y tế và cả xã hội . Trong thời gian tới để có những giải pháp để giúp ngành y tế đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng ngày càng cao của ngành y tế; đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực y tế hiện đại đáp ứng được nhu cầu xã hội; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực có chuyên môn cao cho tuyến y tế cơ sở; quan tâm tạo cơ chế và quản lý chặt chẽ y tế ngoài công lập.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Phú Xuân

Khi nghiên cứu các nhiệm vụ giải pháp mà trong dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đối với ngành Giáo dục trong nhiệm kỳ tới, tôi thấy rất thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục đất nước ta hiện nay. Nhất là các giải pháp liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia hay các giải pháp trong công tác XHH giáo dục. Tôi cho rằng để hoàn thành được các mục tiêu này thì cần có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn ngành giáo dục trong thời gian tới và có giải pháp để giúp ngành giáo dục hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, xã hội hóa nguồn lực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo hay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trong các trường là những nhiệm vụ cấp thiết đang được đặt ra đối với ngành giáo dục nhiệm kỳ tới. Đây cũng là những nội dung được cán bộ giáo viên các trường quan tâm, chú trọng khi nghiên cứu dự thảo văn kiện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thọ Xuân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đăng lúc: 03/11/2020 11:30:17 (GMT+7)

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng sắp tới, ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thọ Xuân đã đề cập nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Ông Đỗ Văn Khương,đảng viên chi bộ 4, Đảng bộ xã Xuân Trường

Về dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII, tôi cũng đã theo dõi, đọc những phần chính và đặc biệt theo dõi gần đây việc tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương thì tôi thấy rất nhiều ý kiến xác đáng. Riêng bản thân là Đảng viên khi nghe, khi theo dõi chuẩn bị văn kiện lần này tôi thấy khác lắm. Chuẩn bị văn kiện của Trung ương rất công phu, rất rõ. Nhưng có những điều cần phải có chuyển biến trong đại hội XIII này, tôi xin nói rõ ý muốn cá nhân của tôi là làm thế nào để làm rõ được: Việc thứ nhất như lời đồng chí Tổng Bí thư là phải chuẩn bị một "lồng" để nhốt quyền lực trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm là tham nhũng. Dĩ nhiên, trong những năm qua, Đảng ta đã làm rất tốt và đã được nhân dân tin tưởng rồi nhưng vẫn băn khoăn trong Nghị quyết Đại hội chuẩn bị văn kiện là "lồng" nhốt cơ chế chưa rõ ràng, nó có gì đó vẫn còn chung chung, chế tài "lồng" đó không rõ nên sức mạnh làm từ trên xuống dưới vẫn còn mắc. "Nhốt" ở đây là nghĩa đen nhưng thực ra là làm thế nào để có cơ chế cho đội ngũ cán bộ các cấp không có khả năng, hoặc không dám, hoặc có muốn cũng không tham nhũng được nữa, vì vậy Đại hội lần này nên có một cơ chế rõ ràng về công tác quản lý cán bộ. Việc thứ hai là vấn đề xác định quyền sở hữu ruộng đất, tôi thấy trong văn kiện đã có nêu ra nhưng vẫn là không khác trước nhiều. Thứ ba là mặt trận văn hóa tư tưởng, trong văn kiện cũng đã có nhưng so với những điều chúng ta nói trước thì cũng không khác là bao nhiêu. Thứ tư là về công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên, tư tưởng đảng viên, rèn luyện ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của Đảng viên thiếu chặt chẽ. Đây là 4 vấn đề tôi còn băn khoăn mà nếu giải quyết được thì chắc chắn tình hình khác đi, nhất là vai trò của cán bộ, đảng viên nói và làm theo Đảng, nói và làm theo Nghị quyết, nói và làm theo trách nhiệm của Đảng viên....

Ông Lê Công Thể, Chủ tịch Hội NCT huyện Thọ Xuân

Là lớp người cao tuổi, chúng tôi rất quan tâm đến mọi tình hình hiện nay, qua nghe đài, đọc báo nắm bắt tình hình xã hội tôi rất vui mừng phấn khởi biết được đất nước Việt Nam ta trong kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ đã đưa nền kinh tế của Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đời sống của nhân dân cả nước ngày càng được nâng cao, văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện, trẻ em được đi học, người lớn có việc làm; công tác quốc phòng được giữ vững và an ninh ổn định. Đặc biệt trong năm 2020, Việt Nam đã khống chế được đại dịch Covid-19, kinh tế vẫn giữ vững, đã tạo được niềm tin tưởng to lớn của nhân dân. Những thành tựu to lớn trên có thể nói đây là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta. Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tới đây, nguyện vọng của tôi nói riêng và lớp người cao tuổi nói chung chúng tôi rất mong muốn Trung ương sáng suốt tìm lựa chọn, cử được những cán bộ có đức, có tài, luôn vì dân, vì đất nước quê hương ra làm việc. Quan tâm đến các tổ chức Hội quần chúng nhất là chính sách phù hợp cho cán bộ để họ có điều kiện làm việc để đưa chủ trương của Đảng, nhà nước đến với hội viên tạo tiếng nói chung. Quan tâm đến những người có công với với cách mạng hiện nay đang còn khó khăn; có những giải pháp cụ thể về vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm để nâng cao sức khỏe cho người dân, giảm bệnh tật.

ông Đỗ Văn Hiền, Đảng viên chi bộ 2 xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng, BCH Trung ương đã chuẩn bị các văn kiện hết sức chu đáo, là đảng viên tôi nhận thấy báo cáo đánh giá sát với tình hình thực tế, công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước trong nhiệm kỳ qua rất tốt. Đặc biệt trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng Đảng luôn lãnh đạo vững vàng, Chính phủ điều hành xã hội tốt, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã đạt được đỉnh cao so với nhiệm kỳ trước. Công cuộc phòng chống tham nhũng, nhiệm kỳ này dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thu được kết quả rất khích lệ. Công tác phát triển kinh tế xã hội phát triển khá tốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng, nhà nước tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng mà đặc biệt chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung ương, Bộ Chính trị là cực kỳ quan trọng, đội ngũ này cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với đường lối mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, trong giai đoạn này là giai đoạn rất nhanh, thế giới phát triển về khoa học công nghệ vì vậy cần phải đầu tư để tập trung khai thác được tiềm năng, lợi thế của con người, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn công nghệ 4.0 để sánh vai với các cường quốc năm châu.

ÔngTrịnh Công Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân

Khi nghiên cứu các nhiệm vụ giải pháp mà dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra đối với ngành y tế trong nhiệm kỳ tới. Tôi thấy rất thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển chung của y tế đất nước ta hiện nay, nhất là các giải pháp liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh của ngành y tế và xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia, các giải pháp trong y tế cộng đồng, tôi cho rằng để hoàn thành các mục tiêu này thì cần có sự nổ lực vào cuộc của toàn ngành y tế và cả xã hội . Trong thời gian tới để có những giải pháp để giúp ngành y tế đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng ngày càng cao của ngành y tế; đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực y tế hiện đại đáp ứng được nhu cầu xã hội; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực có chuyên môn cao cho tuyến y tế cơ sở; quan tâm tạo cơ chế và quản lý chặt chẽ y tế ngoài công lập.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Phú Xuân

Khi nghiên cứu các nhiệm vụ giải pháp mà trong dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đối với ngành Giáo dục trong nhiệm kỳ tới, tôi thấy rất thiết thực và phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục đất nước ta hiện nay. Nhất là các giải pháp liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia hay các giải pháp trong công tác XHH giáo dục. Tôi cho rằng để hoàn thành được các mục tiêu này thì cần có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn ngành giáo dục trong thời gian tới và có giải pháp để giúp ngành giáo dục hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, xã hội hóa nguồn lực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo hay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trong các trường là những nhiệm vụ cấp thiết đang được đặt ra đối với ngành giáo dục nhiệm kỳ tới. Đây cũng là những nội dung được cán bộ giáo viên các trường quan tâm, chú trọng khi nghiên cứu dự thảo văn kiện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân