Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020

Ngày 29/09/2020 10:51:42

Thực hiện kết luận số 65 ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về" Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện Thọ Xuân đến năm 2025", ngày 29/9/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, phó trưởng Ban Tuyên giáo, cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện như: Hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019; hoàn thành việc sáp nhập thôn, khu phố, sáp nhập xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đặc biệt góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; Công tác Báo chí, tuyên truyền và kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở cơ sở; Kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kỹ năng tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; Phương pháp thực hiện công tác Khoa giáo và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; Kỹ năng quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Định hướng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác nghiệp của cán bộ đang làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở, đặc biệt là những cán bộ mới được giao nhiệm vụ công tác Tuyên giáo sau Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025 đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020

Đăng lúc: 29/09/2020 10:51:42 (GMT+7)

Thực hiện kết luận số 65 ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về" Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện Thọ Xuân đến năm 2025", ngày 29/9/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, phó trưởng Ban Tuyên giáo, cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện như: Hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019; hoàn thành việc sáp nhập thôn, khu phố, sáp nhập xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đặc biệt góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; Công tác Báo chí, tuyên truyền và kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở cơ sở; Kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kỹ năng tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; Phương pháp thực hiện công tác Khoa giáo và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; Kỹ năng quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Định hướng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác nghiệp của cán bộ đang làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở, đặc biệt là những cán bộ mới được giao nhiệm vụ công tác Tuyên giáo sau Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025 đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân