Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 16:57:48 23/02/2021 (GMT+7)

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số 09/2021 NQLT/UBTVQH - CP -ĐCTUBTW MTTQ VN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 08 ngày 14/01/2021 của Ban thường UBMTTQ huyện về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chiều 23/2/ 2021, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

           

         

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ; Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thọ Xuân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ đại biểu, giới thiệu người tham gia ứng cử; Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

         

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện hướng dẫn tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, khu phố theo Chương II, Nghị quyết 1186 của UBTVQH; hướng dẫn tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử, thực hiện theo Nghị quyết 1186 của UBTVQH và Nghị quyết liên tịch số 09 của UB TVQH, Chính phủ, Đoàn chủ tịch UBTWMTTQ VN đối với xã, thị trấn.

           Hướng dẫn tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thực hiện theo Nghị quyết 1186 của UBTVQH và Nghị quyết liên tịch số 09 của UB TVQH, Chính phủ, Đoàn chủ tịch UBTWMTTQ VN), việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2/2021 đến 11/3/2021.

          Cũng tại hội nghị,  đại diện Ủy ban bầu cử huyện đã hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

         

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan để việc triển khai các bước  quy trình bầu cử tại đơn vị diễn ra đúng quy định. 

          Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác bầu cử và đề nghị các đơn vị hoàn thành việc giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trước ngày 5/3/2021.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân