Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ huyện 9 tháng đầu năm 2020

Ngày 18/09/2020 08:46:06

Chiều 17/9/2020, Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND,UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng vùng kinh tế; các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Thiên, Thọ Xương, Quảng Phú, Thọ Lộc; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Thiên, Thọ Xương, Quảng Phú, Thọ Lộc.

9 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020; tổ chức kiện toàn thành viên, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên sau đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.Về nhiệm vụ xây dựng cơ sở, 9 tháng đầu năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, trọng tâm là đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh; biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện quy trình kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định. Triển khai xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, triển khai xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 gắn với xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận trong vùng dân tộc, tôn giáo. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tăng cường giám sát khảo sát công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực tại các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện trước kỳ họp thường kỳ; tổ chức các kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện theo quy định. UBND huyện đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tăng cường việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với tổ chức các phong trào hoạt động, xây dựng các mô hình của tổ chức ở cơ sở; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 theo kế hoạch đã được phê duyệt, giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.. Lực lượng vũ trang tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác quốc phòng, an ninh cơ sở được tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã, thị trấn được công khai; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng luật. Việc thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, rà soát bổ sung quy chế làm việc; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của TW, tỉnh, huyện; chương trình công tác năm và phát động các phong trào thi đua để cán bộ, công chức viên chức tiếp thu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiên QCDC trong các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trong sự phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ huyện và cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025; nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020; chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhằm ổn định tình hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy các cấp và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân của Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp theo quy định; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh, ổn định tình hình cơ sở. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của cấp ủy các cấp về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị xây dựng các nghị nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các đề án, phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình hoạt động và việc thực hiện Chương trình phối hợp với UBND huyện. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ huyện 9 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: 18/09/2020 08:46:06 (GMT+7)

Chiều 17/9/2020, Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND,UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng vùng kinh tế; các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Thiên, Thọ Xương, Quảng Phú, Thọ Lộc; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Thiên, Thọ Xương, Quảng Phú, Thọ Lộc.

9 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020; tổ chức kiện toàn thành viên, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên sau đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.Về nhiệm vụ xây dựng cơ sở, 9 tháng đầu năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, trọng tâm là đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh; biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện quy trình kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định. Triển khai xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, triển khai xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025. Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 gắn với xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận trong vùng dân tộc, tôn giáo. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tăng cường giám sát khảo sát công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực tại các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện trước kỳ họp thường kỳ; tổ chức các kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện theo quy định. UBND huyện đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tăng cường việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với tổ chức các phong trào hoạt động, xây dựng các mô hình của tổ chức ở cơ sở; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 theo kế hoạch đã được phê duyệt, giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.. Lực lượng vũ trang tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác quốc phòng, an ninh cơ sở được tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã, thị trấn được công khai; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng luật. Việc thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, rà soát bổ sung quy chế làm việc; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của TW, tỉnh, huyện; chương trình công tác năm và phát động các phong trào thi đua để cán bộ, công chức viên chức tiếp thu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiên QCDC trong các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trong sự phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ huyện và cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025; nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020; chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhằm ổn định tình hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy các cấp và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân của Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp theo quy định; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh, ổn định tình hình cơ sở. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của cấp ủy các cấp về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị xây dựng các nghị nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các đề án, phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình hoạt động và việc thực hiện Chương trình phối hợp với UBND huyện. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân