Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân

Đăng lúc: 16:02:29 22/01/2021 (GMT+7)

Sáng 22/1/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe, cho ý kiến về một số nội dung: Báo cáo danh mục các dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2021; Đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2020; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Báo cáo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

         

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành cấp huyện; Giám đốc Ban quản lý  dự án đầu tư xây dựng huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua dự thảo báo cáo dự kiến danh mục các dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Theo đó, danh mục các dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện với tổng số 461 dự án, diện tích hơn 1.000 ha, trong đó dự án chuyển tiếp 102 dự án với diện tích 313,35 ha.

 

Gồm dự án khu dân cư đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, công trình giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, công trình trụ sở cơ quan, công trình trụ sở tổ chức sự nghiệp, công trình an ninh, quốc phòng, các công trình: Văn hóa, thể dục-thể thao, y tế, các dự án: Tôn giáo, tín ngưỡng, dự án đất chợ, đất Bưu chính viễn thông, các dự án: Nghĩa trang- nghĩa địa, bãi thải-xử lý chất thải, cụm công nghiệp, thương mại-dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, dự án sản xuất vật liệu xây dựng và đất nông nghiệp khác. Trong đó danh mục các dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền tổng số 200 dự án; danh mục các dự án do các xã, thị trấn đăng ký 261 dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phạm Mai Anh phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích rõ các quy trình thực hiện các danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện, cũng như  tính pháp lý, căn cứ thực tiễn về diện tích, điểm quy hoạch của từng công trình dự án để làm cơ sở trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

         

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị UBND huyện tập trung chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án về diện tích cho phù hợp với quy hoạch. Đặc biệt cần xác định rõ quy hoạch vùng, nghiên cứu, bám sát quy hoạch của UBND tỉnh để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện một cách phù hợp đồng thời bám sát theo Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2030 trở thành thị xã, trong đó có 18 đơn vị cơ sở phấn đấu xây dựng phường. Về kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong năm 2021, UBND huyện cần rà soát lại một cách cụ thể mang tính khả thi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của năm 2021. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho cả giai đoạn 2021-2030.

          Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cần bố trí khu tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch đã quy định có cam kết của các chủ đầu tư để mang tính khả thi. Cần đặc biệt quan tâm việc chuyển đổi đất vườn sang đất ở của các hộ gia đình. UBND huyện tổ chức thành lập các tổ thẩm định các dự án khi các xã, thị trấn báo cáo nhằm đảm bảo nhu cầu kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh kế hoạch thời kỳ sử dụng đất năm 2021 để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

             Lê Thơ - Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân