Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 07/10/2020 17:05:23

Sáng 07/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; trưởng các phòng, ngành: Tài chính-Kế hoạch; Tài nguyên-Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa- Thông tin; Y tế; Lao động, TB&XH huyện; Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBMTTQ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân- Thường Xuân; Giám đốc BHXH huyện.

Tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; trong khi phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Song bằng sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng thuận tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm năm 2020, nổi bật là: Có 9/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/HU và 2/3 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,8% ; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời chi trả các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo kế hoạch. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được của các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm 2020 và chỉ ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong thực hiện một số chỉ tiêu như trong công tác giải quyết việc làm mới; công tác giải phóng mặt bằng; kết nạp đảng viên mới; công tác phát triển doanh nghiệp; công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; việc thực hiện các công trình dự án; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo....và đề ra nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy tập trung chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 để trình tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện. Đồng thời để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra theo Nghị quyết số 12, ngày 18/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất, toàn diện kết quả dã đạt được; những mục tiêu nhiệm vụ còn lại năm 2020; phân loại cụ thể những chỉ tiêu khó đạt hoặc đạt thấp để xác định các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tập trung nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ của đơn vị thành các chương trình kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách vùng; Huyện ủy viên phụ trách cơ sở chủ động làm việc với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị được giao phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt , đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tập trung phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển đô thị; tiếp tục tư vấn, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nhất là các công trình trọng điểm của tinh, huyện; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý điều hành ngân sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng; Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trước, trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Duy trì nghiêm chế độ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Ban Tuyên giáo, Văn phòng huyện ủy chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở; đặc biệt MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2020; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 07/10/2020 17:05:23 (GMT+7)

Sáng 07/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; trưởng các phòng, ngành: Tài chính-Kế hoạch; Tài nguyên-Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa- Thông tin; Y tế; Lao động, TB&XH huyện; Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBMTTQ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân- Thường Xuân; Giám đốc BHXH huyện.

Tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; trong khi phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Song bằng sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng thuận tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm năm 2020, nổi bật là: Có 9/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/HU và 2/3 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,8% ; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời chi trả các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo kế hoạch. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được của các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm 2020 và chỉ ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong thực hiện một số chỉ tiêu như trong công tác giải quyết việc làm mới; công tác giải phóng mặt bằng; kết nạp đảng viên mới; công tác phát triển doanh nghiệp; công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; việc thực hiện các công trình dự án; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo....và đề ra nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy tập trung chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 để trình tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện. Đồng thời để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra theo Nghị quyết số 12, ngày 18/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất, toàn diện kết quả dã đạt được; những mục tiêu nhiệm vụ còn lại năm 2020; phân loại cụ thể những chỉ tiêu khó đạt hoặc đạt thấp để xác định các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tập trung nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ của đơn vị thành các chương trình kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách vùng; Huyện ủy viên phụ trách cơ sở chủ động làm việc với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị được giao phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt , đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tập trung phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển đô thị; tiếp tục tư vấn, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nhất là các công trình trọng điểm của tinh, huyện; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý điều hành ngân sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng; Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trước, trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Duy trì nghiêm chế độ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Ban Tuyên giáo, Văn phòng huyện ủy chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở; đặc biệt MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2020; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân