Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân: Hội nghị lần thứ 4 khoá 27

Ngày 09/12/2020 15:49:46

Trong hai ngày 8 và 9/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 để thảo luận, quyết định một số nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Báo cáo dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2021, phương án phân bố ngân sách cấp huyện năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá, các điểm du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh; Chương trình công tác của BTV Huyện uỷ năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV Huyện uỷ năm 2021.

Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy; Phó trưởng các ban HĐND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Giám đốc BQLDA huyện phụ trách công tác GPMB; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi Cục Thống kê; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân- Thường Xuân; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Theo đó, năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện: Có 30/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đạt và vượt kế hoạch.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo kế hoạch, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021. Báo cáo nêu rõ chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất(theo giá so sánh năm 2010) với 2 phương án gồm: Phương án 1, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3% dựa trên kịch bản đại dịch Covid- 19 được khống chế nhưng chưa được kiểm soát; Phương án 2, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% dựa trên kịch bản đại dịch Covid- 19 được khống chế hoàn toàn, các hoạt động SXKD, giao thương hàng hoá từng bước được khôi phục. Trong 2 phương án trên, đề xuất lựa chọn phương án 2 là phương án vừa mang tính phấn đấu, vừa có khả năng thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với đó là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - trật tự, xây dựng Đảng. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và 9 giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe các báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Báo cáo dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2021, phương án phân bố ngân sách cấp huyện năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá, các điểm du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những điểm sáng, cách làm mới, sáng tạo, những nhân tố mới, điển hình mới và kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực, với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,36% vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực như: Xây dựng xã NTM kiểu mẫu; phát triển đối tượng tham gia BHXH, giảm số hộ nghèo; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp... .

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021, đa số các đại biểu thống nhất lựa chọn phương án 2, với chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% và tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp về phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách Nhà nước để tăng thêm nguồn cho đầu tư phát triển. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm y tế; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần khẩn trương triển khai quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình, phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một số chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản, tiến độ đấu giá cấp quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, việc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo; công tác rà soát hộ nghèo. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn tình hình cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, những chỉ tiêu chưa hoàn thành, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đặc biệt trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã phân tích, làm rõ những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 về tích tụ tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng các sản phẩm OCOP; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong tỉnh, trong huyện đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021, là năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, trước những thời cơ, vận hội mới, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cấp uỷ, chính quyền phải đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng, kết quả đạt được trong những năm vừa qua; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho huyện phát triển. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, năm đầu nhiệm kỳ. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống nhất chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% cũng như các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, chỉ tiêu về môi trường và quốc phòng- an ninh, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã đề ra trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh một số giải pháp tập trung thực hiện đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đam rbaor tính toàn diện, vừa có trọng tâm, tọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện uỷ sẽ có sự phân công cụ thể để tổ chức thực hiện. Văn phòng Huyện uỷ chủ động xây dựng lịch công tác cho các đồng chí Thường trực Huyện uỷ làm việc với các địa phương, đơn vị; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ phụ trách vùnn, Huyện uỷ viên phụ trách vòng 2 thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ theo NQ số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện hiêu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, vừa khôi phục phát triển kinh tế, quy hoạch lại vùng mía nguyên liệu, phát triển, mở rộng diện tích cây gai xanh, rà soát, tính toán lại diện tích cây ăn quả tập trung, xây dựng các sản phẩm OCOP. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng dự án chậm thi công, đồng thời phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ thường xuyên để chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở. Tập tủng lãnh đoạ, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Trưởng các ban, phòng, ngành, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2021. Trên cơ sở Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, phải xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo trên các lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được giao, thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo với Thường trực Huyện ủy những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, trong thực hiện quy chế dân chủ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển trong năm 2021, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Đỗ Duy Nhã- Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân: Hội nghị lần thứ 4 khoá 27

Đăng lúc: 09/12/2020 15:49:46 (GMT+7)

Trong hai ngày 8 và 9/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 để thảo luận, quyết định một số nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Báo cáo dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2021, phương án phân bố ngân sách cấp huyện năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá, các điểm du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh; Chương trình công tác của BTV Huyện uỷ năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV Huyện uỷ năm 2021.

Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy; Phó trưởng các ban HĐND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Giám đốc BQLDA huyện phụ trách công tác GPMB; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi Cục Thống kê; Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân- Thường Xuân; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Theo đó, năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện: Có 30/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đạt và vượt kế hoạch.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội. Các hoạt động văn hoá, xã hội được duy trì, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo kế hoạch, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021. Báo cáo nêu rõ chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất(theo giá so sánh năm 2010) với 2 phương án gồm: Phương án 1, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3% dựa trên kịch bản đại dịch Covid- 19 được khống chế nhưng chưa được kiểm soát; Phương án 2, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% dựa trên kịch bản đại dịch Covid- 19 được khống chế hoàn toàn, các hoạt động SXKD, giao thương hàng hoá từng bước được khôi phục. Trong 2 phương án trên, đề xuất lựa chọn phương án 2 là phương án vừa mang tính phấn đấu, vừa có khả năng thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với đó là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - trật tự, xây dựng Đảng. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và 9 giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe các báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2020; Báo cáo dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2021, phương án phân bố ngân sách cấp huyện năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá, các điểm du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những điểm sáng, cách làm mới, sáng tạo, những nhân tố mới, điển hình mới và kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực, với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,36% vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực như: Xây dựng xã NTM kiểu mẫu; phát triển đối tượng tham gia BHXH, giảm số hộ nghèo; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp... .

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021, đa số các đại biểu thống nhất lựa chọn phương án 2, với chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% và tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp về phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách Nhà nước để tăng thêm nguồn cho đầu tư phát triển. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm y tế; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần khẩn trương triển khai quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình, phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một số chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản, tiến độ đấu giá cấp quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, việc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo; công tác rà soát hộ nghèo. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn tình hình cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, những chỉ tiêu chưa hoàn thành, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid- 19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đặc biệt trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã phân tích, làm rõ những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 về tích tụ tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng các sản phẩm OCOP; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong tỉnh, trong huyện đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021, là năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, trước những thời cơ, vận hội mới, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cấp uỷ, chính quyền phải đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng, kết quả đạt được trong những năm vừa qua; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho huyện phát triển. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ ngày đầu, năm đầu nhiệm kỳ. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống nhất chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5% cũng như các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, chỉ tiêu về môi trường và quốc phòng- an ninh, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã đề ra trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh một số giải pháp tập trung thực hiện đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đam rbaor tính toàn diện, vừa có trọng tâm, tọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện uỷ sẽ có sự phân công cụ thể để tổ chức thực hiện. Văn phòng Huyện uỷ chủ động xây dựng lịch công tác cho các đồng chí Thường trực Huyện uỷ làm việc với các địa phương, đơn vị; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ phụ trách vùnn, Huyện uỷ viên phụ trách vòng 2 thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ theo NQ số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện hiêu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, vừa khôi phục phát triển kinh tế, quy hoạch lại vùng mía nguyên liệu, phát triển, mở rộng diện tích cây gai xanh, rà soát, tính toán lại diện tích cây ăn quả tập trung, xây dựng các sản phẩm OCOP. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục tình trạng dự án chậm thi công, đồng thời phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ thường xuyên để chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở. Tập tủng lãnh đoạ, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Trưởng các ban, phòng, ngành, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2021. Trên cơ sở Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, phải xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo trên các lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được giao, thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo với Thường trực Huyện ủy những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, trong thực hiện quy chế dân chủ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển trong năm 2021, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Đỗ Duy Nhã- Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân