Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tổ công tác của UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai xã Thọ Hải và Thọ Diên

Ngày 10/08/2020 16:43:30

Chiều 09/8/2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 xã Thọ hải và Thọ Diên. Cùng đi có thành viên Tổ công tác. Làm việc với đoàn công tác, về phía xã có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ kiểm tra giám sát phòng, chống dịch Covid-19 của xã, của thôn và các bộ phận liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của xã báo cáo với Tổ công tác về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tại xã Thọ Hải, ngay sau khi nhận được Công điện và các văn bản chỉ đạo của huyện, xã Thọ Hải đã kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kịp thời ban hành các văn bản liên quan về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; Kích hoạt lại hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát phòng chống dịch của xã, của thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh trên hộ thống truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu. Quản lý và theo dõi chặt chẽ số công dân của địa phương đang tham gia lao động ở các địa phương khác trong nước, từ vùng dịch trở về địa phương; theo dõi chặt chẽ diễn biến đi, đến của công dân trên địa bàn xã. Hiện xã Thọ hải có 43 người từ vúng dịch trở về địa phương đang được cách ly tại nhà, 73 người tiếp xúc gần thuộc đối tượng được theo dõi sức khỏe y tế, Trạm Y tế xã đã trực tiếp tư vấn và thăm kiểm tra sức khỏe theo qui định của ngành Y tế. Qua kiểm tra, đến thời điểm 15 giờ chiều 09/8/2020, có 13 người đã có thông báo hết thời hạn cách ly, số còn lại, sức khỏe đang bình thường và được công khai danh tính trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để mọi người cùng giám sát.

Tại xã Thọ Diên, sau khi có Công điện và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, UBND xã đã khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống Phòng, chống dịch Covid-19 của xã. Trên địa bàn xã Thọ Diên theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, hiện có 96 người từ vùng dịch trở về địa phương, có 72 người thuộc đối tượng tiếp xúc gần, số người này đã được theo dõi chặt chẽ, ngay khi về địa phương đã được thực hiện khai báo y tế, có quyết định cách ly tại nhà và được công khai danh tính trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn. Đến ngày 09/8/2020, số người này có sức khỏe bình thường. Xã Thọ Diên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuốc, nghiêm túc tham gia công tác phòng, chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch của hai xã Thọ Hải và Thọ Diên cơ bản đã đáp ứng yêu cầu dự phòng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền trực quan như pa-nô, áp phích khuyến cáo phòng dịch dán tại nơi công cộng còn ít. Việc cập nhật công tác phòng chống dịch báo cáo hàng ngày về Cơ quan thường trực phòng chống dịch cấp huyện theo qui định chưa đầy đủ. Việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã Thọ Hải chưa thường xuyên, ghi chép và cập nhật lưu trữ các loại văn bản theo qui định chưa đầy đủ.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác phòng dịch covid-19 trên địa bàn hai xã Thọ Hải và Thọ Diên, nhất là đã thống kê, theo dõi được số người đi về từ vùng dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, cần tăng thời lượng tuyên truyền để khuyến cáo cho nhân dân, nâng cao nhận thức, chủ động trong việc phòng bệnh, đồng thời kiểm tra, quản lý chặt chẽ công dân của địa phương, mở sổ theo dõi công dân đi, đến ở từng khu dân cư trên địa bàn xã. Xã cần bố trí phương án chủ động trong tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng chí chỉ đạo xã tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng, tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền trực quan. Trạm y tế xã, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn còn phải phối hợp với các khu dân cư tuyên truyền việc sử dụng khẩu trang đúng cách cho người dân, tránh lãng phí. Đối với Đảng ủy, UBND xã cần tiếp tục rà soát, nắm bắt kịp thời trường hợp đi về từ vùng dịch. Những người đi về trong dịp này cần kịp thời áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe, đề xuất áp dụng biện pháp cách ly nếu cần thiết. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày tới, đoàn công tác của huyện sẽ tiếp tục đi kiểm tra, đánh giá biện pháp phòng dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Tổ công tác của UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai xã Thọ Hải và Thọ Diên

Đăng lúc: 10/08/2020 16:43:30 (GMT+7)

Chiều 09/8/2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 xã Thọ hải và Thọ Diên. Cùng đi có thành viên Tổ công tác. Làm việc với đoàn công tác, về phía xã có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ kiểm tra giám sát phòng, chống dịch Covid-19 của xã, của thôn và các bộ phận liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của xã báo cáo với Tổ công tác về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tại xã Thọ Hải, ngay sau khi nhận được Công điện và các văn bản chỉ đạo của huyện, xã Thọ Hải đã kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kịp thời ban hành các văn bản liên quan về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; Kích hoạt lại hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát phòng chống dịch của xã, của thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh trên hộ thống truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu. Quản lý và theo dõi chặt chẽ số công dân của địa phương đang tham gia lao động ở các địa phương khác trong nước, từ vùng dịch trở về địa phương; theo dõi chặt chẽ diễn biến đi, đến của công dân trên địa bàn xã. Hiện xã Thọ hải có 43 người từ vúng dịch trở về địa phương đang được cách ly tại nhà, 73 người tiếp xúc gần thuộc đối tượng được theo dõi sức khỏe y tế, Trạm Y tế xã đã trực tiếp tư vấn và thăm kiểm tra sức khỏe theo qui định của ngành Y tế. Qua kiểm tra, đến thời điểm 15 giờ chiều 09/8/2020, có 13 người đã có thông báo hết thời hạn cách ly, số còn lại, sức khỏe đang bình thường và được công khai danh tính trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để mọi người cùng giám sát.

Tại xã Thọ Diên, sau khi có Công điện và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, UBND xã đã khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống Phòng, chống dịch Covid-19 của xã. Trên địa bàn xã Thọ Diên theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, hiện có 96 người từ vùng dịch trở về địa phương, có 72 người thuộc đối tượng tiếp xúc gần, số người này đã được theo dõi chặt chẽ, ngay khi về địa phương đã được thực hiện khai báo y tế, có quyết định cách ly tại nhà và được công khai danh tính trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn. Đến ngày 09/8/2020, số người này có sức khỏe bình thường. Xã Thọ Diên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuốc, nghiêm túc tham gia công tác phòng, chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch của hai xã Thọ Hải và Thọ Diên cơ bản đã đáp ứng yêu cầu dự phòng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền trực quan như pa-nô, áp phích khuyến cáo phòng dịch dán tại nơi công cộng còn ít. Việc cập nhật công tác phòng chống dịch báo cáo hàng ngày về Cơ quan thường trực phòng chống dịch cấp huyện theo qui định chưa đầy đủ. Việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã Thọ Hải chưa thường xuyên, ghi chép và cập nhật lưu trữ các loại văn bản theo qui định chưa đầy đủ.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác phòng dịch covid-19 trên địa bàn hai xã Thọ Hải và Thọ Diên, nhất là đã thống kê, theo dõi được số người đi về từ vùng dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, cần tăng thời lượng tuyên truyền để khuyến cáo cho nhân dân, nâng cao nhận thức, chủ động trong việc phòng bệnh, đồng thời kiểm tra, quản lý chặt chẽ công dân của địa phương, mở sổ theo dõi công dân đi, đến ở từng khu dân cư trên địa bàn xã. Xã cần bố trí phương án chủ động trong tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng chí chỉ đạo xã tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng, tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền trực quan. Trạm y tế xã, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn còn phải phối hợp với các khu dân cư tuyên truyền việc sử dụng khẩu trang đúng cách cho người dân, tránh lãng phí. Đối với Đảng ủy, UBND xã cần tiếp tục rà soát, nắm bắt kịp thời trường hợp đi về từ vùng dịch. Những người đi về trong dịp này cần kịp thời áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe, đề xuất áp dụng biện pháp cách ly nếu cần thiết. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày tới, đoàn công tác của huyện sẽ tiếp tục đi kiểm tra, đánh giá biện pháp phòng dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân