Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
558
Hôm qua:
866
Tuần này:
2461
Tháng này:
13867
Tất cả:
501780

Xã Thọ Hải thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Ngày 09/03/2018 19:50:36

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, xã Thọ Hải đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo VSMT trên địa bàn. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, xã Thọ hải đã thành lập Ban BCĐ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường; địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản.

Đường vào trụ sở xã Thọ Hải

Song song với đó, xã đã chú trọng và tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, chiến dịch "làm cho thế giới sạch hơn", duy trì việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã định kỳ một tuần 1 lần. Đối với vệ sinh ngoài đồng ruộng, xã Thọ Hải giao Hội CCB phụ trách. Theo đó, hiện địa phương có 40 bể chứa rác thải bao bì, thuốc bảo vệ thực vật được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Hải cơ bản được đảm bảo, nhận thức của nhân dân về VSMT có chuyển biễn rõ nét, một số thôn, làng đã thực hiện tốt qui ước làng văn hóa, không thả các loại gia súc, gia cầm ra đường làng ngõ xóm.

Một số truyến đường khang trang sạch sẽ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Hải thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Chủ hợp đồng thu gom rác thải thu gom chưa đúng lịch; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, tình trạng rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt còn để lẫn lộn nhiều; ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, tình trạng xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra hệ thống rãnh thoát nước của khu dân cư vẫn còn diễn ra; Một số đoạn đường trong khu dân cư chưa được quét dọn thường xuyên, vẫn còn có tình trạng cột trâu, bò và thả dông các loại vật nuôi ra đường làng ngõ xóm; một số hộ công trình chăn nuôi còn sơ sài không đảm bảo VSMT khu dân cư; tình trạng người dân ủ phân ra ven đường, trồng cỏ voi, nhất là tuyến đường liên xã vẫn còn; tình trạng vứt xác súc vật chết, các loại phế liệu xây dựng, các loại phế, phụ phẩm trong nông nghiệp như rơm rạ, cây ngô và các loại phụ phẩm khác trên một số trục đường giao thông làm cản trở giao thông còn diễn ra, gây mất mỹ quan của xã nông thôn mới và gây ô nhiễm môi trường; Tình trạng đốt vật dụng của những người quá cố không đúng nơi quy định vẫn thường xuyên xảy ra. Một số bà con nông dân khi bơm thuốc bảo vệ thực vật chưa tự giác bỏ vỏ, bao bì vào đúng nơi quy định.

Một số địa điểm trên địa bàn xã chưa được thu gom và xử lý tốt

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, tiến tới XD thành công xã kiểu mẫu, Thọ Hải đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các NQ, CT, KH của cấp trên về công tác đảm bảo VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT, từ đó xây dựng cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng sạch - đẹp, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Thọ Hải cùng với các xã trong cụm 3 trở thành cụm điểm của huyện về công tác VSMT trong năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Xã Thọ Hải thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 09/03/2018 19:50:36 (GMT+7)

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, xã Thọ Hải đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo VSMT trên địa bàn. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, xã Thọ hải đã thành lập Ban BCĐ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường; địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản.

Đường vào trụ sở xã Thọ Hải

Song song với đó, xã đã chú trọng và tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, chiến dịch "làm cho thế giới sạch hơn", duy trì việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã định kỳ một tuần 1 lần. Đối với vệ sinh ngoài đồng ruộng, xã Thọ Hải giao Hội CCB phụ trách. Theo đó, hiện địa phương có 40 bể chứa rác thải bao bì, thuốc bảo vệ thực vật được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Hải cơ bản được đảm bảo, nhận thức của nhân dân về VSMT có chuyển biễn rõ nét, một số thôn, làng đã thực hiện tốt qui ước làng văn hóa, không thả các loại gia súc, gia cầm ra đường làng ngõ xóm.

Một số truyến đường khang trang sạch sẽ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Hải thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Chủ hợp đồng thu gom rác thải thu gom chưa đúng lịch; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, tình trạng rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt còn để lẫn lộn nhiều; ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, tình trạng xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra hệ thống rãnh thoát nước của khu dân cư vẫn còn diễn ra; Một số đoạn đường trong khu dân cư chưa được quét dọn thường xuyên, vẫn còn có tình trạng cột trâu, bò và thả dông các loại vật nuôi ra đường làng ngõ xóm; một số hộ công trình chăn nuôi còn sơ sài không đảm bảo VSMT khu dân cư; tình trạng người dân ủ phân ra ven đường, trồng cỏ voi, nhất là tuyến đường liên xã vẫn còn; tình trạng vứt xác súc vật chết, các loại phế liệu xây dựng, các loại phế, phụ phẩm trong nông nghiệp như rơm rạ, cây ngô và các loại phụ phẩm khác trên một số trục đường giao thông làm cản trở giao thông còn diễn ra, gây mất mỹ quan của xã nông thôn mới và gây ô nhiễm môi trường; Tình trạng đốt vật dụng của những người quá cố không đúng nơi quy định vẫn thường xuyên xảy ra. Một số bà con nông dân khi bơm thuốc bảo vệ thực vật chưa tự giác bỏ vỏ, bao bì vào đúng nơi quy định.

Một số địa điểm trên địa bàn xã chưa được thu gom và xử lý tốt

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, tiến tới XD thành công xã kiểu mẫu, Thọ Hải đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các NQ, CT, KH của cấp trên về công tác đảm bảo VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT, từ đó xây dựng cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng sạch - đẹp, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Thọ Hải cùng với các xã trong cụm 3 trở thành cụm điểm của huyện về công tác VSMT trong năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân